Информационен бюлетин  
 

Визова реципрочност със САЩ: евродепутатите ще призоват Комисията да спазва правото на ЕС 

ЕП е все по-неудовлетворен, че гражданите на четири държави членки на ЕС все още се нуждаят от виза, за да пътуват до САЩ, докато всички граждани на САЩ могат да влизат в Европа без виза.

В понеделник евродепутатите ще отправят питане към Комисията защо не е предложила повторно въвеждане на визови изисквания за САЩ, като се има предвид, че страната продължава да изисква гражданите на България, Хърватия, Кипър и Румъния да притежават виза, за да влязат на нейна територия. Всички останали граждани на ЕС са освободени от изискването за виза за краткосрочен престой в САЩ (до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни), както и гражданите на САЩ при посещение в Европейския съюз.


Проекторезолюцията, изготвена от комисията на ЕП по граждански свободи правосъдие и вътрешни работи (LIBE), ще бъде гласувана в сряда (обяване на резултатите в четвъртък),.


Контекст


Съгласно механизма за реципрочност на ЕС, ако дадена трета държава не отмени визовите изисквания за граждани на ЕС в срок от 24 месеца след като е била официално уведомена, че няма реципрочни визови договорености, Европейската комисия трябва да приеме делегиран акт за суспендиране на премахването на визите за нейните граждани за срок от 12 месеца. Както Европейският парламент, така и Съветът биха могли да възразят срещу такъв делегиран акт.


На 12 април 2014 г. беше повдигнат официално въпросът за липсата на реципрочност, засягаща България, Хърватия, Кипър и Румъния (по това време Полша също бе засегната, но от миналата година полските граждани могат да пътуват до САЩ безвизово), което означава, че крайният срок за предприемане на действия от страна на Комисията е изтекъл на 12 април 2016 г.


Парламентът вече поиска от Комисията да се съобрази с правилата в пленарна резолюция, приета през март 2017 г.


Процедурен код: 2020/2605(RSP)

Дебат: понеделник, 19 октомври

Гласуване: сряда, 21 октомври (обявяване на резултатите в четвъртък)