Информационен бюлетин  
 

Ваксини срещу COVID-19: евродепутатите ще обсъдят стратегия, гарантираща справедливо разпределение 

В сряда ще бъде обсъдена стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 с комисар Кириакиду, която е насочена към справяне с предизвикателствата в рамките на ЕС и извън него.

Разработването и внедряването на ефективна и безопасна ваксина в световен мащаб вероятно ще бъде единственият начин за прекратяване на пандемията от COVID-19. За тази цел Комисията предложи стратегия на ЕС за ваксините срещу COVID-19 и изброи основните стъпки за ефективни стратегии за ваксинация и внедряване на ваксини.


По време на дебата в сряда се очаква членовете на ЕП да призоват за европейски подход, за да се гарантира достъп до безопасни ваксини в цяла Европа, след като им бъде предоставено разрешение за пускане на пазара в ЕС. Вероятно е също да обсъдят мерки за гарантиране на справедливо разпределение и защита на най-уязвимите, както и да изтъкнат отново необходимостта от прозрачност в процеса на одобряване и договаряне на достъпа до ваксини срещу COVID-19.


Необходим е глобален подход към ваксинацията


В своята резолюция от 25 ноември Парламентът приветства отхвърлянето от страна на ЕС на „национализма при ваксините“ и заяви, че ЕС трябва да играе водеща роля за улесняване на равния достъп до ваксини в целия свят. Той също така призова ЕС и САЩ да засилят сътрудничеството и солидарността помежду си въз основа на научно ориентиран подход в общата борба с COVID-19.


Контекст


Комисията сключи предварителни споразумения за закупуване с няколко фармацевтични лаборатории, за да създаде портфейл от потенциални ваксини срещу COVID-19. Всяка ваксина трябва да бъде разрешена от Европейската агенция по лекарствата (EMA) в съответствие със стандартите за безопасност и ефикасност. Неотдавна EMA получи две заявления за разрешение за употреба при определени условия за две ваксини срещу COVID-19 и се очаква да приключи оценките си през идните седмици.


На 22 септември Парламентът организира публично изслушване на тема „Как да се осигури достъп на гражданите на ЕС до ваксини срещу COVID-19: клинични изпитвания, производство и разпространение“.


Дебат: сряда, 16 декември

Процедура: изявления на Съвета и Комисията