Информационен бюлетин 
 

Окончателно гласуване за гарантиране на високо качество на чешмяната вода и намаляване на пластмасовите отпадъци 

Окончателно гласуване за гарантиране на високо качество на чешмяната вода и намаляване на пластмасовите отпадъци

Новите законодателни правила, предназначени да предлагат висококачествена чешмяна вода в целия ЕС, ще бъдат гласувани в четвъртък, в отговор на исканията на над 1.8 милиона европейци, подписали първата по рода си успешна европейска гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water) в подкрепа на подобряването на достъпа до безопасна питейна вода за всички европейци.


За да се даде възможност и да се насърчат хората да пият чешмяна вода, а не бутилирана вода, качеството на чешмяната вода ще бъде подобрено чрез снижаване на допустимите максимални стойности за някои замърсители. За да се подобри достъпът, държавите членки следва да насърчават безплатното предоставяне на вода в обществените сгради или безплатно, или срещу ниска такса за обслужване, за клиенти в ресторанти, столове и кетъринг услуги.


Държавите членки трябва да спазват законодателството на ЕС в областта на водите

Евродепутатите ще гласуват и резолюция относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на водите. В текста те предупреждават, че половината от водните обекти в ЕС все още не са в добро състояние и че целите на рамковата директива за водите (РДВ) все още не са постигнати.


Контекст


Според Европейската комисия по-ниското потребление на бутилирана вода може да помогне на домакинствата в ЕС да спестят над 600 милиона евро годишно. Ако доверието в чешмяната вода се подобри, гражданите могат също така да допринесат за намаляване на пластмасовите отпадъци от бутилираната вода, включително морските отпадъци. Пластмасовите бутилки са най-често срещаният пластмасов предмет за еднократна употреба, замърсяващ европейските плажове.

Дебат: вторник, 15 декември

Резултати от гласуване: сряда, 16 декемви (директивата за питиейна вода); четвъртък, 17 декември (резолюция)

Процедура: обикновена законодателна резолюция (директивата за питиейна вода); незаконодателна резолюция