Информационен бюлетин  
 

Членовете на ЕП ще подкрепят Европейската гражданска инициатива за насърчаване на многообразието 

Парламентът ще обсъди в понеделник предложенията „Minority Safepack“, представени от над 1.1 милиона европейци, с резолюция, която ще бъде внесена в четвъртък.

Очаква се евродепутатите да се съсредоточат върху равенството и мерките за подкрепа в областта на политиката на сближаване, финансирането от ЕС и държавната помощ. Те също така ще проучат как културите на малцинствата могат да бъдат запазени чрез приобщаващи езикови мерки, единен цифров пазар и свързани с медиите политики за адаптиране на блокирането на географски принцип и защитата на авторското право.


Контекст


Европейските граждански инициативи (ЕГИ) дават възможност на гражданите на ЕС да изразят мнението си: ако повече от един милион граждани от най-малко седем държави членки подкрепят дадена инициатива, Европейската комисия трябва да предприеме действия. Неотдавнашното съвместно публично изслушване, по време на което членове на ЕП от различни комисии обсъдиха предложенията с организаторите на Европейската гражданска инициатива, беше първото изслушване относно ЕГИ, което се проведе дистанционно. През 2019 г. Парламентът изигра решаваща роля е реформата на правилата за ЕГИ с цел укрепване на гласа на гражданите и отново през 2020 г. с цел гарантиране, че пандемията от COVID-19 няма да възпрепятства текущи и бъдещи инициативи.


Дебат: понеделник, 14 декември

Гласуване: четвъртък, 17 декември

Процедура: незаконодателна резолюция