Информационен бюлетин  
 

Права на ЛГБТИК и мерки срещу дискриминацията в ЕС 

В резолюция, която ще бъде гласувана в понеделник (резултати във вторник), ЕП ще направи оценка на проблемите и дискриминацията, с които се сблъскват ЛГБТИК гражданите и семействата в Европа

Текстът, подготвен от комисията по петиции (PETI), призовава за паневропейско признание на еднополовите съпрузи и регистрирани партньори, които следва да се ползват с еднакви права във всички държави членки на ЕС. Евродепутатите заявяват също, че родителите от ЛГБТИ семейства трябва да бъдат последователно признавани като родители на своите деца.


Очаква се Парламентът да призове Комисията да образува производства за установяване на нарушение срещу Румъния, чието правителство не е изпълнило решението на Съда на Европейския съюз,с което се потвърждава, че разпоредбите за "съпрузите" следва да се прилагат за еднополовите двойки. В проекторезолюцията се посочва също така дискриминацията, с която се сблъскват ЛГБТИК общностите в Полша и Унгария, и се призовават по-нататъшни действия на ЕС (процедури за нарушение, съдебна защита и бюджетни инструменти) за справяне с тази ситуация.


Гласуване: Понеделник, 13 септември, резултати във вторник, 14 септември

Процедура: предложение за резолюция