Информационен бюлетин  

Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Информационен бюлетин за пленарната сесия - 13-16 декември 2021 г.