Информационен бюлетин 
 

Насилието срещу жени: Евродепутатите ще дадат зелена светлина за ратифициране на Истанбулската конвенция 

Европейският съюз ще ратифицира окончателно Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени в съответствие със становището на Съда на Европейския съюз от 2021 г.

Шест години след като ЕС подписа Конвенцията - първият правно обвързващ международен инструмент за превенция и борба с насилието над жени и момичета - и въпреки многобройните призиви на Парламента в тази насока, той все още не я е ратифицирал поради отказа на няколко държави членки. Въпреки това становището на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. потвърди, че Европейският съюз може да ратифицира Истанбулската конвенция дори без съгласието на всички държави членки. Съветът сега иска съгласието на Парламента, за да приключи процеса. Евродепутатите ще обсъдят въпроса във вторник и ще гласуват в сряда.


Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите членки от задължението да я ратифицират сами, заявиха многократно евродепутатите, като призоваха останалите шест държави - България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия - да ратифицират конвенцията незабавно.

Процедурен код: 2016/0062A(NLE)

Дебат: вторник, 9 май

Гласуване: сряда, 10 май

Процедура: даване на съгласие