Информационен бюлетин  
 

Критични суровини: планове за осигуряване на собствени доставки и автономност на ЕС 

Евродепутатите ще гласуват в четвъртък плановете за увеличаване на доставките на суровини от изключителна важност,

които са от решаващо значение за гарантиране на прехода на ЕС към устойчиво, цифрово и автономно бъдеще.

ЕС е силно зависим от вноса на суровини от изключителна важност, които са от съществено значение за възобновяемата енергия, цифровата промишленост, отбраната, космическото пространство и здравеопазването. В резултат на това новият закон има за цел да идентифицира стратегическите проекти и тяхното внедряване, да създаде стратегически резерви, да насърчи рециклирането на тези материали и да стимулира частните инвестиции.


С него ще се въведе система за рационализиране на обществените поръчки за стратегически суровини, както и финансови стимули, като например парични възнаграждения или схеми за възстановяване на депозити, за да се мотивират хората и дружествата да събират и рециклират продукти и свързаните с тях отпадъци.


Процедурен код: 2023/0079(COD)

Разискване: сряда, 13 септември

Гласуване: четвъртък, 14 септември

Процедура: обикновена законодателна процедура, първо четене