Информационен бюлетин  
 

Евродепутати: ЕС и Турция трябва да намерят реалистична рамка за отношенията си 

Процесът на присъединяване на Турция към ЕС не може да бъде възобновен при сегашните обстоятелства и трябва да се търсят нови начини за сътрудничество, очаква се да заявят евродепутатите.

В проектодоклада за 2022 г., който ще бъде обсъден във вторник и подложен на гласуване в сряда, евродепутатите призовават турското правителство и ЕС да намерят реалистична рамка за отношенията си и да преминат към по-тясно партньорство.

В доклада се потвърждава, че Турция остава важен съюзник на НАТО и ключов партньор в областта на сигурността, търговията, икономическите отношения и миграцията, и се подчертава, че от нея се очаква да зачита демократичните ценности, върховенството на закона и правата на човека.

Процедурен код: (2022/2205(INI))
Процедура: доклади по собствена инициатива
Дебат: вторник, 12 септември
Гласуване: сряда, 13 септември