Информационен бюлетин 
 

Ръчен багаж в самолетите: Евродепутатите ще настояват за общи правила на ЕС 

В резолюция евродепутатите твърдят, че непоследователните правила и цени за багажа на авиокомпаниите причиняват неудобства на пътниците и искат хармонизиране.

Авиокомпаниите в момента имат различни правила за размер и ценови структури за ръчен багаж, което може да доведе до „объркване, неудобство, по-неудобно пътуване, закъснения и понякога спорове между пътници и служители на авиокомпаниите“, според евродепутатите в проект на текст, който ще бъде поставен на гласуване в сряда. Скритите такси за багаж правят невъзможно за пътниците да сравняват по прозрачен начин наличните възможности и да вземат информирани решения, поради което са необходими хармонизирани правила на ЕС.


Евродепутатите подчертават, че при преразглеждането на действащото законодателство на ЕС в областта на въздухоплавателните услуги, Комисията следва изцяло да приложи решение на Съда на ЕС, съгласно което авиокомпаниите не трябва да таксуват добавка за ръчен багаж „при условие, че този ръчен багаж отговаря на разумни изисквания по отношение на теглото и размерите си и отговаря на приложимите изисквания за сигурност“.


Гласуване: 4 октомври, сряда

Процедура: незаконодателна резолюция (член 227)