•  

   

  Filter by 
  • Пленарна сесия 

   1. Няма проява на този ден 
  • Дневен ред на председателя на ЕП 

   10:00           Extraordinary Conference of Presidents (PHS 06 B01)


   13:00           EPP Summit (Hotel Sofitel, Place Jourdan)


   17:00           Group meeting (JAN 2Q2)

  • Председателски съвет 

   1. Няма проява на този ден 
  • Пресконференции 

   1. Няма проява на този ден 
  • Помирителен комитет / Триалог 

   1. Няма проява на този ден 
  • Парламентарни комисии 

   1. Няма проява на този ден 
  • Делегации 

   1. Няма проява на този ден 
  • Открити изслушвания 

   1. Няма проява на този ден 
  • Специални събития 

   1. Няма проява на този ден 
  • Официални посещения 

   1. Няма проява на този ден 
  • Тържествени заседания 

   1. Няма проява на този ден 
 •  

   

  Filter by 
  • Пленарна сесия 

   1. Няма проява на този ден 
  • Дневен ред на председателя на ЕП 

   10:00           Group Presidency meeting (JAN 6Q1)


   14:30           Group Presidency meeting with Heads of National Delegations (JAN 2Q2)


   16:00           Group meeting - Evaluation of elections results/Group constitution procedures (JAN 2Q2)

  • Председателски съвет 

   1. Няма проява на този ден 
  • Пресконференции 

   1. Няма проява на този ден 
  • Помирителен комитет / Триалог 

   1. Няма проява на този ден 
  • Парламентарни комисии 

   1. Няма проява на този ден 
  • Делегации 

   1. Няма проява на този ден 
  • Открити изслушвания 

   1. Няма проява на този ден 
  • Специални събития 

   1. Няма проява на този ден 
  • Официални посещения 

   1. Няма проява на този ден 
  • Тържествени заседания 

   1. Няма проява на този ден