Икономика 

Продукти в тази категория 

       

Климатичните промени и нуждата от енергийна сигурност диктуват пътя на ЕС към повишена енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми източници.