Икономика 

Продукти в тази категория 

       

Единният пазар в ЕС прави възможно свободното движение на стоки, услуги, капитал и хора в Европа. Какво точно знаете за него? Проверете с нашия тест.

       

Климатичните промени и нуждата от енергийна сигурност диктуват пътя на ЕС към повишена енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми източници.