Икономика 

Продукти в тази категория 

       

Развитието на онлайн платформите налага нуждата от нови европейски правила за ограничаване на рисковете от тяхната дейност и повече прозрачност.