Икономика 

Продукти в тази категория 

       

За да насърчи инвестициите в екологосъобразни проекти, Европейският съюз въведе правила за това какво се разбира под "зелени" и устойчиви икономически дейности.