Банковият съюз: как да избегнем повторение на финансовата криза 

 
 

Споделете тази страница: 

Намирането на изход от финансовата криза е една от големите задачи пред Европа в следващите години и ще бъде сред разискваните теми на конференцията ”ReAct” на 20 февруари в Мадрид. Решението зависи от изграждането на надежден финансов сектор, който да бъде източник на стабилност в системата. Европейският парламент е приел редица мерки за реформиране на банковото законодателство с цел ограничаване на поемането на рискове и заздравяване на надзора. Научете повече от нашата инфографика.

Сред инициативите, подкрепени в Парламента, са изграждането на единен надзорен механизъм, затягането на капиталовите изисквания към банките и гарантирането на средствата на малките вложители. Какво означава всичко това? Нашата инфографика представя тези и други мерки, които ЕС предприема, за да възпрепятства повторението на историята с финансовата криза.