Кръгова икономика: защо многократното използване на продукти е важно 

 
 

Споделете тази страница: 

Средностатистическият европеец използва 14 тона суровини и произвежда 5 тона отпадъци всяка година. Ресурсите на планетата са ограничени и е нужно да се отнасяме с тях разумно. Решението би могло да бъде многократното използване, поправката и рециклирането на продукти и материали. На 6 юли Парламентът ще разисква доклад, призоваващ Европейската комисия да излезе с амбициозно предложение за насърчаване на прехода към кръгова икономика, в която продуктите имат повече от един живот.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния цикъл, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Целта е да бъде удължен жизненият цикъл на продуктите. Това може да се постигне чрез подобряване на издръжливостта, улесняване на поправката и повторното използване на продуктите, както и чрез по-ефективно управление на отпадъците. Създават се и нови бизнес модели, основани на споделянето, лизинга, използването на продукти втора употреба.


В доклада, който Парламентът ще гласува в сряда, се призовава за налагане на обвързващи цели за повишаване на ефективността на използване на ресурсите в ЕС с 30% към 2030 г. спрямо 2014 г. Това би повишило брутния вътрешен продукт на ЕС с близо 1% и би създало още 2 млн. работни места, показват разчети на Комисията.


Авторката на доклада на ЕП Сирпа Пиетикяйнен (ЕНП, Финландия) смята, че пътят към осъществяване на желаните промени минава през „промяна на начина на мислене и регулаторни, икономически, социални и образователни промени в цялото общество.“