Корпоративно облагане: борбата срещу избягването на данъци 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете повече за корпоративните данъчни ставки и събираните данъци в страните от ЕС  

Избягването на данъци от компаниите струва на страните от ЕС пропуснати приходи в размер от 160-190 млрд. евро годишно. Парламентът обсъди на 7 юни нови мерки срещу най-често срещаните практики и гласува позицията си по тях на следващия ден. Прочетете повече за законодателството и разгледайте нашата инфографика, която показва корпоративните данъчни ставки в страните от ЕС и приходите от това перо.

Предложението


Директивата, предложена от Европейската комисия, е основана на принципа, че данъците трябва да се плащат там, където се реализират печалбите. Тя включва мерки в шест конкретни области, които ще затворят някои от най-често използваните канали за избягване на данъци. Правилата включват също така общи дефиниции на термини като „място на стопанска дейност“, „данъчни убежища“ и „минимална икономическа същност“ – до момента тези и други термини са се тълкували различно.


Законодателният текст идва в отговор на изготвения от ОИСР план за действия за предотвратяване на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.


Позицията на Парламента


Парламентът приветства плановете в гласуване на 7 юни. Докладчикът Юг Байе (С&Д, Белгия) посочи: „Немислимо е да искаш работници, пенсионери и малкият бизнес да правят все повече жертви, докато в същото време богатите и мултинационалните компании избягват да дадат своя справедлив принос в данъчната сфера.“


Парламентът иска да се въведат ограничения на вътрешното кредитиране, което е един от най-разпространените начини за мултинационалните компании да демонстрират ниски печалби в страни с високи данъци. За да се намалят възможностите за избягване на данъци по този начин, депутатите предлагат по-ниски лимити за признаването на лихвени разходи.

Лихвените плащания и печалбата (Източник: Европейска комисия). Щракнете, за да уголемите изображението  

Лихвените разходи могат да се използват за намаляване на облагаемата печалба. Например, една мултинационална компания може да основе филиал на място с ниски данъци. След това този филиал предоставя заем на друга компания в групата в ЕС при висока лихва. Така компанията реализира големи лихвени разходи и ниска печалба в Европа, където данъците са по-високи, и голяма печалба на друго място, където тя почти не се облага.


ЕС иска да ограничи размера на лихвените плащания, с които данъкоплатецът може да намали печалбата си. Европейската комисия предлага да се признават като разход лихвени плащания в размер до 30% от печалбата. Депутатите казват, че лимитът трябва да бъде 20% от печалбата или до сума от 2 млн. евро, като следва да се признава по-голямата от двете стойности.


Относно инфографиката


Инфографиката показва максималните корпоративни данъчни ставки в страните от ЕС, както и колко данъци събират властите във всяка една от тях като абсолютна сума и като съотношение спрямо брутния вътрешен продукт.