Европейският семестър: как страните в ЕС координират икономическите си политики 

 
 

Споделете тази страница: 

В рамките на Европейския семестър ЕС наблюдава и координира икономическите политики на страните членки, за да гарантира единен отговор на кризи. Научете как работи процесът.

Как работи Европейският семестър

Европейският семестър започва всяка година с публикуването от Комисията на доклад за перспективите за икономически растеж, наречен годишен обзор на растежа. Това на практика е прогноза, която се използва при формулирането на бюджетните планове на отделните страни – ако вероятността за силен икономически растеж е висока, могат да бъдат предвидени повече приходи за хазната; ако перспективите са неясни, трябва да се помисли за овладяване на разходите.

Семестърът приключва през юни, когато страните-членки одобряват изготвените от Комисията препоръки. Те трябва да се вземат предвид от отделните страни при подготовката на бюджета за следващата година.

В рамките на целия процес Европейският парламент има консултативна роля. Той провежда публични дебати, включва представители на националните парламенти в разискванията чрез ежегодна конференция, известна като Европейска парламентарна седмица, и гарантира отчетността на предложенията и решенията на Комисията и Съвета.

Как се появи семестърът

Икономическата криза, започнала през 2008 г., показа, че нестабилността в една страна-членка може да се пренесе бързо и опасно в други части на ЕС. През 2010 г. европейските правителства решиха да координират националните си икономически политики на ниво Европейски съюз. Целта беше да се гарантира стабилност, да се предотврати или ограничи прекомерната задлъжнялост и да се проведат структурни реформи за стимулиране на растежа и заетостта. Първият европейски семестър се състоя през 2011 г.

Всички страни в ЕС участват в процеса на координиране на икономическите политики, но специален акцент се поставя върху тези, които са в еврозоната.

Цикълът на Европейския семестър 
  • Комисията публикува Годишния обзор на растежа, излагащ приоритетите на ЕС (ноември) 
  • Държавните ръководители одобряват икономическите приоритети на ЕС (пролетна среща на върха, март) 
  • Страните-членки представят пред Комисията своите планове за реформи (април) 
  • Комисията изготвя конкретни препоръки към страните (май) 
  • Европейският съвет одобрява конкретните препоръки (юни) 
  • Страните-членки използват препоръките при подготовката на своя бюджет за следващата година 
  • ЕП играе консултативна роля в процеса