Пестициди: ЕП иска повече безопасни алтернативи на химическите продукти 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Въпреки че спомагат за бързия и ефективен растеж на растенията, химическите пестициди носят потенциални рискове за здравето на хората, животните и околната среда. Около 45% от храните, които консумираме, съдържат остатъци от пестициди, а в 1,6% от случаите нивата са над законово допустимите, заявява Европейският орган за безопасност на храните. Парламентът иска да насърчи употребата на пестициди с нисък риск за здравето и да опрости процеса на одобрение. Вижте нашето видео за повече информация.

На 15 февруари депутатите одобриха резолюция, в която призовават за ускоряване на процедурата за оценяване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск за здравето. Парламентът иска Комисията да представи конкретно законодателно предложение преди края на 2018 година. Досега само седем активни вещества, класифицирани като алтернативи с „нисък риск“, са одобрени за употреба в ЕС.


„Става въпрос за организми, вируси, бактерии, които трябва да преминат процедура на одобрение, която е не само много дълга, но и много скъпа“, посочи Херберт Дорфман (ЕНП, Италия), член на комисията на ЕП по земеделие и един от осемте автори на приетата резолюция.


Освен това някои държави-членки на ЕС не са разрешили употребата на нискорискови алтернативи, тъй като те се смятат по-малко ефективни. В същото време не са отчетени ползите от тях за биологичното земеделие, както и отрицателните ефекти за околната среда и общественото здраве от използването на химическите продукти.


„Използваме твърде много традиционните пестициди, които са химически и опасни; които са изработени да убиват живи организми. Те нанасят вреди и върху нашето здраве“, казва Павел Поц (С&Д, Чехия), друг автор на резолюцията.


Изгледайте видеоматериала за повече информация по темата.