Търговски войни: какви са инструментите на ЕС за защита 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз може да отговори по много начини на несправедливи търговски практики - от завеждане на дело в СТО до налагане на ответни ограничения на вноса.

Европейският съюз разполага с инструменти за защита срещу въвеждане на допълнителни мита от други страни ©AP Images/European Union-EP  

Свободната търговия и глобализацията като цяло носят ползи за европейската икономика, но понякога нещата не са толкова прости. Неоправдано високи мита могат да ограничат достъпа до чуждестранни пазари или конкурентни стоки могат да идват в ЕС на необичайно ниски цени. Съществува и рискът от търговски войни, когато две страни се надпреварват да повишават бариерите пред чужди компании, за да защитят собствените си. Търговската политика на ЕС включва различни начини за защита в рамките на международните правила, наложени от Световната търговска организация (СТО).

Прочетете повече за търговската политика на ЕС.

Международен арбитраж - ролята на Световната търговска организация


Европейският съюз и държавите в него са сред 164-те членове на СТО. Организацията съществува, за да гарантира осъществяването на международна търговия при справедливи условия. Тя има правомощия да разглежда търговски спорове и да налага своите решения. Това е помагало в миналото за предотвратяване на скъпо струващи търговски войни.

Всеки член на СТО може да направи оплакване за нарушение на договорените правила и да потърси обезщетение.

От създаването на СТО през 1995 г. Европейският съюз е бил страна по 201 дела: в 110 случая той е бил ищец, а в 91 случая срещу него са били правени оплаквания.

Внос на дъмпингови цени


Правилата на СТО не спират ЕС да се намесва срещу внасянето на продукти в Европа на необичайно ниски цени, което нанася щети на местните производители. Причините за този дъмпинг могат да бъдат различни - липса на конкуренция в страната на произход на стоките, тежко държавно субсидиране на продукцията или неспазване на трудови или екологични стандарти.

Прочетете какво представлява дъмпингът и какви са последиците от него.

Европейският съюз може да отговори с налагането на анти-дъмпингови мита като инструмент за защита. През 2017 г. Парламентът гласува актуализация на законодателството, което определя кога и как става това. Депутатите гласуваха през май 2018 г. допълнителни мерки, които позволяват налагането на по-високи мита върху внос на дъмпингови или субсидирани цени.

Научете за мерките на ЕС срещу дъмпинга.

Мерки срещу чуждестранни субсидии


През ноември 2022 г. Парламентът одобри правила, насочени срещу ползването от компании, действащи на европейския пазар, на чуждестранни субсидии. Тези субсидии създават неравноправни условия на пазара и поставят в неизгодно положение други компании, които не могат да разчитат на подобно финансиране.

Европейската комисия ще разполага с повече правомощия да разследва и да взема мерки срещу чуждестранни субсидии, получени от компании, които искат да придобият европейски предприятия или участват в търгове за обществени поръчки.

Търговските спорове в миналото


ЕС и САЩ са имали търговски сблъсъци в миналото - например, по отношение на европейските мита върху бананите, които затрудняваха достъпа на латиноамерикански страни до пазара за сметка на други страни в Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския регион.

През 2018 г. САЩ наложиха допълнителни мита върху вноса на продукти от стомана и алуминий, което депутати в Европейския парламент окачествиха като неприемливо и несъвместимо с правилата на Световната търговска организация. Парламентът също така изрази загриженост при налагането през същата година на мита от САЩ върху вноса на маслини от Испания.

ЕС е имал спорове и със САЩ и Канада относно вноса на говеждо месо, третирано с хормони, което ЕС смята за потенциално опасно за здравето. Конфликтът бе разрешен през 2012 г., след като ЕС се съгласи да увеличи вноса от двете страни на говеждо месо, нетретирано с хормони.