Енергийна ефективност: нови правила за сградите и домовете 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Подобряването на енергийната ефективност на сградите би могло да намали сметките за отопление и емисиите на парникови газове. Вижте нашия видеоматериал.

От 1 януари 2021 година всички нови сгради в ЕС ще трябва да използват много малко количество външна енергия за отопление, охлаждане или топла вода. Това ще се постигне, като се произвежда енергия на място и се подобри консумацията.

Въвежда се и задължително енергийно сертифициране на сградите, за да могат собствениците и наемателите да сравняват лесно ефективността. Новите изисквания са част от стремежа на ЕС за засилване на потреблението от чисти енергийни източници.

Европейският парламент одобри през април 2018 г. промени в директивата за енергийната ефективност на сградите. Те задължават страните в ЕС да подготвят дългосрочни национални стратегии, които да гарантират, че до 2050 г. сградите в ЕС почти не използват външна енергия.

Промените насърчават използването на „умни“ технологии за намаляване на енергийното потребление и налагат въвеждането на точки за презареждане на електрически автомобили в паркингите на новите сгради.

Докладчикът на ЕП Бент Бентсен (ЕНП, Дания) заяви: „Ние даваме на държавите-членки инструментите, с които да направят техните апартаменти и жилища по-ефективни енергийно в бъдеще".

Мерките на ЕС за по-чиста енергия са насочени също така към задаване на амбициозни цели за възобновяемите енергийни източници и към подобряване на ефективността на електрическите уреди.