Анти-дъмпингови мерки: „модерен начин за справяне с нечестни търговски практики“ 

 
 

Споделете тази страница: 

Нови правила, одобрени от Парламента на 30 май, дават възможност ЕС да налага по-високи мита на нечестно евтин внос. Разговаряхме с депутата Кристофер Фелнер.

Законодателството цели да подпомогне борбата на ЕС със стоки, внасяни на дъмпингови или субсидирани цени. Новите правила ще съкратят времето за разследвания и създават специализирана служба за оказване на помощ на малкия бизнес. Помолихме Кристофер Фелнер (ЕНП, Швеция), който отговаряше за изготвянето на позицията на Парламента, за повече разяснения.

 

В световен мащаб има тенденция към издигане на повече бариери в търговската област. Какъв ще е ефектът от новите правила на ЕС?

 

Една от личните ми цели беше да актуализираме нашите инструменти за търговска защита, без да ги правим протекционистични. Мисля, че успяхме в тази област. Ние разполагаме с нов, по-модерен начин за справяне с нечестни търговски практики, без да залагаме на протекционизъм.

Кристофер Фелнер  

В преговорите със Съвета Парламентът успя да наложи създаването на бюро за помощ на малките и средните предприятия. Защо това е нужно?

 

То ще помага на малките и средните предприятия да завеждат оплаквания срещу нелоялни търговски практики. Днес ние виждаме, че главно големите мултинационални компании използват анти-дъмпинговите правила, за да се опитват да спрат конкуренцията от дъмпингови и субсидирани стоки. Без значение как гледаме на тези инструменти, ние в Парламента смятаме, че е важно всеки да има равен достъп до тях. Затова е важно да осигурим съдействие на малките предприятия, за да им помогнем да разберат и да използват тези сложни инструменти.

 

Става ли по-трудно за ЕС да намира баланс между насърчаването на свободната търговия и защитата на собствените компании?

 

Борбата между свободната търговия и протекционизма се води от векове в Европа и по света. В момента в световен мащаб изглежда, че протекционизмът взема предимство, но аз смятам, че имаме причини да се гордеем, че Европа не е поела по този път. Ние твърдо подкрепяме отворената търговска система, която се основава на правила. Става по-трудно, когато други сили като САЩ не играят по правилата. Смятам, че досега се справяме добре, но борбата ще продължи, вероятно в продължение на столетия.