Дронове: европейски правила за безопасни небеса 

 
 

Споделете тази страница: 

Първите правила на ЕС за дроновете гарантират безопасност, уважение на личния живот, защита на данните и на околната среда.

Дроновете са безпилотни апарати първо с военна употреба, а сега се ползват за снимане, спасителни операции, инспекции и пръскане на посеви.  

На 12 юни депутатите одобриха разпоредби, които налагат изисквания за всички безпилотни летателни апарати (дронове) да спазват норми за безопасност на въздушното движение.

 

Защо са нужни европейски правила за дроновете

 

Тежките дронове (над 150 килограма) попадат под разпоредбите на ЕС за въздушното движение, но по-леките са регламентирани на национално ниво. Съществуването на различни и фрагментирани стандарти усложнява продажбата на подобни апарати и поражда рискове.

 

Дроновете могат потенциално да причинят щети на самолети, вдигат шум и допринасят за замърсяването на въздуха. Те могат да бъдат използвани в нарушение на правото на личен живот на хората.

 

Какво изискват правилата

 

Новите правила засягат всички части на дроновете (включително двигателите и уредите за дистанционно управление) и ще гарантират, че производителите и собствениците им зачитат околната среда, нормите за безопасност и правото на личен живот:

 

  • Тези, които управляват дроновете, ще трябва да ги държат под определена височина и на разстояние близко до себе си, за да не застрашават хората на земята или упражняващите въздушни спортове
  • Достъпът до определени географски зони като летища, посолства, затвори и атомни електроцентрали ще бъде ограничен или изцяло забранен
  • Дроновете, които могат да причинят щети или наранявания при сблъсък, ще подлежат на регистрация.
  • При проектирането им стремежът ще трябва да бъде да се минимизира шумът и замърсяването на въздуха

 

Пазарът на дронове в ЕС

 

Европейският пазар на дронове се разраства бързо и се очаква той да създаде над 150 000 нови работни места до 2050 г. Според някои прогнози пазарът на безпилотни летателни апарати ще се равнява до 2025 г. на 15 млрд. евро годишно.

 

Какво следва

 

След като влезе в сила новото законодателство, Европейската комисия ще прецизира техническите изисквания с акт за изпълнение.