Мястото на ЕС в световната търговия (инфографики) 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Търговията винаги е имала важно значение за ЕС. Открийте данни за износа, вноса и свързаните работни места в нашите инфографики.

Дял на ЕС в световния износ и внос на стоки  

Улесняването на търговията е една от причините за съществуването на Европейския съюз − страните в него се възползват от премахването на бариерите пред бизнеса, но също така насърчават възможностите за взаимно изгоден обмен с други части на света.


През 2018 г. ЕС е отговарял за 15,2% от световния износ и за 15,1% от световния внос. Това прави блока един от най-големите играчи в световната търговия наред с Китай и САЩ.


Търговски споразумения


Европейският съюз в момента има около 100 търговски споразумения, които или са действащи, или са в процес на договаряне или актуализиране.


Тези споразумения са не само възможност за намаляване на митата за европейските стоки, но и начин за популяризиране на европейските стандарти за качество и безопасност. Те също така помагат за защитата на определени наименования за произход като шампанско или сирене рокфор, които имат висока репутация за качество и традиции.

Търговските споразумения на ЕС  

Европейският съюз използва споразуменията и за налагането на трудови или екологични стандарти − например, чрез спиране на вноса на стоки, за производството на които е използван детски труд.


През декември 2018 г. Парламентът одобри търговско споразумение с Япония. Много други споразумения са в процес на договаряне.

Европейски износ и внос на стоки  

Износът и вносът на ЕС


Последователната търговска политика на ЕС носи много предимства на европейския бизнес. Търговските споразумения отварят вратите на чужди пазари за европейските фирми и изравняват условията на конкуренция на европейския пазар, като заставят чуждестранните производители да се съобразяват с нормите на ЕС.


Най-големите чуждестранни пазари за ЕС между януари и август 2019 г. са били САЩ (259,9 млрд. евро), Китай (145,3 млрд. евро) и Швейцария (105,6 млрд. евро). Вносът през същия период пък идва от главно от Китай (272,7 млрд. евро), САЩ (193,2 млрд. евро) и Русия (105 млрд. евро).

Дял на износа на страните в ЕС към европейския и световния пазар  

Търговията със страни извън ЕС е довела до създаването на милиони работни места в Европа. По оценки на Европейската комисия около 36 млн. работни места са били свързани през 2017 г. с международната търговия. Единният пазар също така стимулира търговските връзки в рамките на ЕС.


Още един благоприятен ефект от търговията е засилването на конкуренцията на европейския пазар − вносът на стоки заставя европейските компании да разнообразяват предлагането си и да поддържат привлекателни цени.

Брой на работните места, свързани с търговията със страни извън ЕС  

Прочетете повече за политиката на ЕС относно търговията и инвестициите: