Плащания в евро: ЕП гласува за по-ниски такси в страните извън евро зоната 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Плащанията в евро в страните, приели общата валута, са безплатни или с ниски такси. Хората от други страни в ЕС сега също ще се възползват от евтини разплащания.

Превалутирането налага допълнителни разноски при плащания от една валута в друга ©AP images/European Union-EP  

Европейският парламент одобри на 14 февруари правила, които ще гарантират ниски такси за плащания в евро навсякъде в ЕС и ще подобрят прозрачността на таксите за превалутиране при плащания от една валута в друга.

Намаляване на таксите в страните извън евро зоната

Сегашните правила гарантират ниски разходи при извършване на плащане в евро между страни от евро зоната. Ако живеете във Финландия и искате да напарвите банков превод към Италия, таксата за плащането ще бъде същата като за местен превод, което в много случаи означава, че тя е нула.

Ако обаче живеете в България, плащане в евро за Италия може да Ви струва между 15 и 24 евро по данни на Европейската комисия.

Промените в законодателството ще изравнят таксите, начислявани за изпращане или получаване на евро от банки и други доставчици на платежни услуги в страните извън евро зоната, с таксите за плащания в местната валута. Това ще направи плащанията в евро по-достъпни, ще стимулира потребителите да пазаруват от чужбина и ще намали разходите за бизнеса.

Авторката на доклада на ЕП Ева Майдел (ЕНП, България) посочи по време на пленарния дебат, че измененията ще понижат таксите за превод за 150 милиона европейци и 6 млн. фирми извън евро зоната.

„Предложението показва, че ние можем да вземаме бързо важни решения от полза за гражданите и бизнеса", заяви тя.

Такси по презгранични преводи в евро (на стойност между 10 и 1 000 евро) (2017 г.)

Държава членка

Презгранични преводи в евро (преводи на стойност от 10 до 1 000 евро)

Минимална такса в евро

Максимална такса в евро

България

15,00

24,03

Хърватия

4,05

10,80

Чехия

7,48

9,59

Дания

2,69

6,72

Унгария

4,62

12,38

Полша

1,19

1,90

Румъния

9,86

14,90

Швеция

0

0

Великобритания

4,55

11,37

Източник: Европейска комисия

Такси за превалутиране: потребителите имат право на информиран избор

Законодателните промени се стремят също така да направят по-прозрачни таксите, които се събират при преминаването от една валута в друга при платежни операции.

Ако един германец например иска да плати с карта в ресторант в Полша, обикновено той ще бъде попитан дали иска да направи плащането в евро или в местната валута (злоти). Ако той избере плащане в злоти, превалутирането ще бъде извършено от неговата банка; ако предпочете плащане в евро, услугата може да бъде предоставена от банката на ресторантьора.

Таксите, които клиентът ще плати, ще бъдат различни в двата случая, но ако липсва ясна и сравнима информация, разходите му могат да бъдат много по-високи от необходимото.

Измененията в законодателството налагат изискване за предоставяне на потребителя на избор между всички възможни алтернативи за превалутиране. Потребителят трябва да разполага с данни за общите разноски при всяка една опция и те трябва да бъдат представени по ясен и неутрален начин преди извършването на самата транзакция.

Очакванията са увеличената прозрачност в тази област постепенно да доведе до засилване на конкуренцията между доставчиците на подобни услуги и до намаляване на таксите.