Коронавирус: Парламентът одобри осигуряване на 37 млрд. евро срещу кризата 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Депутатите гласуваха на 26 март, за да дадат на страните членки достъп до 37 млрд. евро от структурните фондове на ЕС за борба срещу кризата с коронавируса.

Средствата от структурните фондове ще бъдат насочени за преодоляване на последиците от кризата ©Antic/AdobeStock  

Мярката, която бе одобрена на извънредно пленарно заседание по предложение на Комисията, е ключов елемент от отговора на ЕС на последиците от епидемията.


Откъде идват парите?


Решението засяга европейските структурни и инвестиционни фондове, които осигуряват подкрепа за развитието на регионите в Европа, подпомагат рибарите и социални програми като преквалифициране на освободени работници.


Всяка година държавите в ЕС получават пари от тези фондове като предварително финансиране за проекти. Ако част от това предварително финансиране остане неизползвано, то трябва да бъде върнато в бюджета на ЕС през следващата година.


Страните от ЕС трябваше да върнат почти 8 млрд. евро неизползвано предварително финансиране за 2019 г. Европейската комисия предложи те да запазят парите и да ги използват за нови проекти, облекчаващи ефекта от кризата с коронавируса.


Част от парите по проекти, финансирани от структурните фондове, се покрива от страните членки, а останалото се съфинансира от бюджета на ЕС. Делът на разходите, които поема ЕС, варира - ако даден проект засяга по-слабо развит регион, приносът на ЕС достига 85% от общата сума.


Парите, които страните членки ще могат да запазят с подкрепеното от Парламента решение, ще им позволят да покрият техния дял в проекти на много по-голяма стойност, като останалото финансиране ще дойде от бюджета на ЕС.


По изчисления на Комисията към осемте милиарда евро ще могат да бъдат добавени около 29 млрд. евро като съфинансиране от ЕС. Това прави общо 37 млрд. евро, които ще могат да бъдат използвани за инвестиции в регионите на ЕС.


Решението ще даде възможност на България да задържи 122 млн. евро неизползвано финансиране за 2019 г., което ще може да бъде допълнено с още 690 млн. евро от европейските фондове. Това би осигурило общо 812 млн. евро за проекти за справяне с кризата.


Осемте милиарда евро ще трябва да бъдат възстановени в европейския бюджет при приключването на програмите за периода 2014-2020 г., което се очаква да стане около 2025 г.


Парламентът действа по бърза процедура


Предложението на Комисията бе публикувано на 13 март и трябва да получи одобрение от Европейския парламент и Съвета. В Парламента то бе разгледано по неотложна процедура, която позволява гласуване в пленарна зала без доклад или с устен доклад на отговорната комисия (в случая това е комисията по регионално развитие).


Председателят на комисията по регионално развитие Юнус Омаржи (ЕОЛ/СЗЛ, Франция) заяви при получаването на предложението на 17 март: “Трябва да реагираме възможно най-спешно, като насочим всички налични средства по кохезионната политика за облекчаване на катастрофалната ситуация, причинена от епидемията на коронавируса. Всякакво забавяне ще доведе до смъртта на повече хора и до допълнителни затруднения за европейските региони, предприятия и граждани.”


На пленарната сесия Парламентът одобри и други мерки срещу кризата с коронавируса. Една от тях е предложение, което ще позволи на страните членки да търсят помощ от Фонда за солидарност на ЕС в случаи на здравни кризи.