Брекзит: гражданите на ЕС във Великобритания и техните права 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент се бори, за да защити правата на гражданите на ЕС във Великобритания и на британските граждани в ЕС след Брекзит.

Правата на гражданите, засегнати от Брекзит, имат важно значение за Европейския парламент  

Милионите европейски граждани, живеещи във Великобритания, ще са сред най-засегнатите от оттеглянето на страната от ЕС, макар че само малка част от тях имаха възможност да гласуват на референдума относно Брекзит. Техните права са част от споразумението за оттегляне, договорено от Великобритания и ЕС, което Европейският парламент прие на 29 януари.

 

На 15 януари депутатите в ЕП заявиха в резолюция, че са нужни допълнителни гаранции за защитата на правата на гражданите, за да може Парламентът да подкрепи споразумението за оттегляне. След приемането на резолюцията координаторът на Парламента за Брекзит Ги Верхофстад получи разяснения от британския министър за Брекзит Стив Баркли на среща в Лондон.


Британските власти проучват възможността гражданите на ЕС , които се получили статут на уседналост, да могат да разпечатат формуляр, който удостоверява това, както иска Парламентът. Ги Верхофстад получи също уверения, че няма да има автоматично депортиране на граждани на ЕС, които все още не са кандидатствали за получаване на уседнал статут. Те ще имат възможност да представят случая си и да се сдобият с право на пребиваване.


Въпреки че споразумението за оттегляне дава право на гражданите на ЕС и на Великобритания да продължат да живеят и работят в страната, където пребивават, други въпроси предстоят да бъдат решавани.


Следващата стъпка за ЕС и Великобритания е да договорят споразумение за бъдещите отношения, което би следвало да включва търговски въпроси, но и клаузи относно сътрудничеството по теми като опазването на околната среда и борбата с тероризма. То би следвало да уреди и въпроса със здравноосигурителните права на гражданите на ЕС във Великобритания и на британците в ЕС.

От самото начало Европейският парламент настоява за защитата на правата на гражданите след оттеглянето на Великобритания. Още на 5 април 2017 г., депутатите подчертаха, че са нужни гаранции за равно и справедливо отношение към европейските граждани, живеещи във Великобритания, и британските граждани в ЕС. Приетата позиция от Парламента представи насоки за преговорите на ЕС с Великобритания. Парламентът играе ключова роля в определянето на изхода от тези преговори. Впоследствие бяха приети още няколко резолюции и заявления на групата на Парламента за Брекзит, които потвърждаваха значението на защитата на правата на гражданите.

 


Научете повече за гражданите на ЕС във Великобритания и британските граждани в ЕС