Бюрото на ЕП: кой за какво отговаря (инфографика) 

 
 

Споделете тази страница: 

Запознайте се с депутатите, които са част от вътрешния ръководен орган на Парламента, и с отговорностите на всеки заместник-председател и квестор.

Научете с какво се занимават заместник-председателите и квесторите в Парламента  

През януари 2017 г. членовете на Европейския парламент избраха своя нов председател, 14 заместник-председатели и пет квестори. Всички те са част от Бюрото на Парламента за срок от две години и половина.

 

Бюрото отговаря за вътрешното функциониране на институцията. За тази цел всеки негов член има определен ресор със специфични отговорности, например информационна и комуникационна политика, управление на сградния фонд, отношения с държавите в ЕС и др. Нашата инфографика представя заместник-председателите и квесторите на Парламента и техните функции.