Година на културното наследство: да си припомним богатството на Европа 

 
 

Споделете тази страница: 

В стремеж да подчертае разнообразието, споделената история и богатството на култури в Европа ЕС е обявил 2018 г. за Европейска година на културното наследство.

Инициативата цели да припомни значението на културата както от икономическа гледна точка, така и по отношение на формирането на ценности. „Ние искаме да върнем културното наследство обратно в общественото съзнание, да му дадем достойнството, което заслужава. В същото време можем да преоткрием какво ни прави европейци“, заяви депутатът Мирча Дякону (АЛДЕ, Румъния) при гласуването на решението в Парламента през април 2017 г..

Изследване Евробарометър, публикувано през декември 2017 г., показва, че над 80% от хората в ЕС смятат културното наследство за важно както за самите тях, така и за общността, в която живеят. Също осем от всеки десет запитани са на мнение, че културното наследство е важно за Европа и че то създава работни места. Според оценки в сектора работят 300 000 души в ЕС, а още 7,8 млн. работни места са косвено свързани.

„Изследвания на сектора показват, че инвестирането на едно евро ще донесе повече от 20 евро“, изтъква г-н Дякону, който е изготвил позицията на Парламента по темата. В преговори със Съвета и Комисията Парламентът договори 8 млн. евро в рамките на съществуващите бюджетни ограничения за мероприятия по популяризиране на инициативата.

В рамките на годината ще бъдат проведени хиляди събития в цяла Европа, които целят да сближат хората с културното богатство на местно, регионално, национално и европейско ниво. Разгледайте списък със събитията по страни.