Нарушения на общите ценности: как може да реагира ЕС (инфографика) 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз има инструменти, за да защити ценностите и бюджета си, когато те са заплашени от страна членка. Научете как работят тези механизми.

Европейският съюз е общност, основана на ценности. Изображението е създадено с помощта на изкуствен интелект.  

ЕС е основан на ценности, които обединяват страните и хората в Европа. Тези ценности са изброени в самото начало на Договора за Европейски съюз (член 2). Те включват зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека.

Нарушения на европейските ценности могат да бъдат основание за реакция на европейско ниво.

Какво представлява върховенството на закона


Върховенството на закона е сред основните ценности на ЕС. Принципът, известен и като принцип на правовата държава, има ключова роля в едно демократично общество, като гарантира справедливост и прозрачност.

Той предполага, че правителствата се ръководят в дейността си от правни ограничения, че те не трябва да вземат своеволни решения и че гражданите трябва да имат право да оспорят действията им в независими съдилища.

Принципът също така засяга борбата с корупцията, която е начин да се облагодетелстват единици за сметка на всички останали, и защитата на свободата на медиите, за да може обществеността да бъде добре информирана за дейността на властите.

В последните години Европейският парламент отправя предупреждения за влошаващата се ситуация относно върховенството на закона в страни от ЕС. Депутатите предприемат действия и отправят многократни призиви към Комисията и страните членки за защита на ценностите и бюджета на ЕС.

Научете как работи процедурата по член 7 на Договора за ЕС  

Процедурата по член 7


Процедурата по член 7 на Договора за Европейски съюз цели да защити европейските ценности и е въведена с Договора от Амстердам от 1997 г. Предвидени са два механизма - първият е превантивен и се прилага, когато съществува ясен риск от нарушаване на европейските ценности, а вторият е свързан с налагането на санкции, когато вече е възникнало нарушение.

Евентуалните санкции не са ясно дефинирани в европейските договори, но могат да включват отнемането от страната нарушителка на правото да гласува в Съвета и Европейския съвет.

И при двата механизма крайното решение се взема от представителите на държавите членки в Съвета.

  • при превантивния механизъм е необходимо четири пети от страните да гласуват в подкрепа на решение за наличие на риск,
  • установяването на съществуването на нарушение изисква единодушие между държавните ръководители.


И в двата случая засегнатата страна членка не участва в гласуването.

Вижте нашата инфографика за повече подробности.

Правила за защита на бюджета на ЕС


Парламентът одобри през 2020 г. регламент, призван да защити средствата на ЕС от нарушения на страните членки, свързани с върховенството на закона. Депутатите настояваха той да важи не само когато има пряка злоупотреба със средства на ЕС – например в случаи на корупция или измама, но и когато систематични нарушения на основните ценности заплашват управлението на европейски средства.

Това означава, че спазването на принципа на правовата държава и на другите ценности е условие, за да могат държавите членки да разполагат със средства от бюджета на ЕС. Ако има нарушения, които правят възможни злоупотреби със средства, съответната държава може да не получи финансиране.

Други мерки


Ако Европейската комисия е на мнение, че държава членка не прилага правилно договорените на европейско ниво правила, Комисията може да започне процедура за нарушение пред Съда на ЕС, която може да доведе до финансови санкции за държавата.

Парламентът следи внимателно ситуацията с върховенството на закона в страните от ЕС и подготвя доклади, които подчертават основните проблеми и настояват за решения.

От 2020 г. Европейската комисия изготвя годишен доклад за върховенството на закона, който следи като положителни, така и отрицателни тенденции във всички страни от ЕС.

Европейският парламент следи с нарастващо безпокойство ситуацията в Унгария  

Действията на Парламента относно върховенството на закона в Унгария и Полша


Парламентът задейства процедурата по член 7 за първи път през 2018 г., когато поиска от Съвета да се произнесе дали има риск Унгария да наруши основополагащите ценности на ЕС.

Депутатите изразиха множество опасения относно функционирането на институциите в страната, като посочиха проблеми с избирателната система, независимостта на съдебната власт и зачитането на правата и свободите на гражданите.

Парламентът също е дал подкрепата си за по процедура относно върховенството на закона в Полша, инициирана от Европейската комисия.

Депутатите заявиха в резолюция на 15 септември 2022 г., че вследствие на целенасочени и систематични действия на унгарското правителство ситуацията в Унгария се е влошила до такава степен, че демократичните норми и стандарти на практика не се спазват, въпреки че се провеждат избори.

Парламентът също така смята, че липсата на решителни действия от страна на ЕС е допринесло за влошаването на ситуацията и че трябва да се спре превеждането на част от европейските средства за Унгария, докато държавата не започне да се съобразява с препоръките на ЕС и със съдебни решения.

На 18 септември 2022 г. Комисията предложи да бъдат замразени плащания на стойност 7,5 млрд. евро от европейското финансиране за Унгария с цел да бъдат защитени бюджетът на ЕС и финансовите му интереси от проблемите с върховенството на закона. Водещи депутати по темата изразиха одобрение и призоваха страните в Съвета да предприемат нужните стъпки.

През юни 2023 г. Парламентът отново изрази загриженост относно ситуацията в Унгария – управлението чрез декрети, атаките срещу правата на хората от ЛГБТИ+ общността и учителите и системната корупция бяха подложени на критики.

Депутатите осъдиха насочените срещу ЕС кампании на унгарското правителство и поставиха под въпрос доколко е правилно Унгария да поеме председателството на Съвета на ЕС от юли 2024 г. Отново бяха изразени опасения относно риска от злоупотреби с европейски средства.

Европейският парламент е загрижен също така за ситуацията в Полша. През юли 2023 г. депутатите отправиха критики относно последните промени в изборните правила и изразиха за пореден път безпокойство за независимостта на съдебната власт в страната. Създаването на административен орган, който да може да отнема възможността на хора да заемат публични длъжности, също предизвика възражения, тъй като се разглежда като ход срещу опозиционни лидери.

Материалът е публикуван първоначално през 2018 г. и е актуализиран няколко пъти, за да отрази последващи събития; последната промяна е от юли 2023 г.