Върховенство на закона: как работи член 7 на Договора за ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете как работи процедурата по член 7 на Договора за ЕС  

ЕС има механизъм да се намеси при риск от нарушаване на европейските ценности в някоя страна членка. Научете за процедурата по член 7 на Договора за ЕС.

Притеснения за положението в Унгария

 

На 12 септември депутатите решиха да поискат от Съвета да определи дали съществува реален риск Унгария да извърши нарушение на основополагащите ценности на ЕС. Задействаната процедура е съгласно член 7 на Договора за Европейския съюз. Депутатите подчертават редица проблеми относно функционирането на институции в страната, в това число във връзка с избирателната система, независимостта на съдебната власт и зачитането на правата и свободите на гражданите.

 

Върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а член 2 на Договора за Европейския съюз определя зачитането на върховенството на закона като една от ценностите, върху които е основан ЕС. Нарушение на европейските ценности оправдава реакция на европейско ниво и това е, което се цели с процедурата по член 7 на Договора за Европейския съюз.

 

Процедурата по член 7

 

Процедурата по член 7 цели да защити европейските ценности и е въведена с Договора от Амстердам от 1997 г. Предвидени са два механизма - първият е превантивен и се прилага, когато съществува ясен риск от нарушаване на европейските ценности, а вторият е свързан с налагането на санкции, когато вече е възникнало нарушение. Евентуалните санкции не са ясно дефинирани в европейските договори, но могат да включват отнемането от страната нарушителка на правото да гласува в Съвета и Европейския съвет.

 

И при двата механизма крайното решение се взема от представителите на държавите-членки в Съвета. При превантивния механизъм е необходимо четири пети от страните да гласуват в подкрепа на решение за наличие на риск, а установяването на съществуването на нарушение изисква единодушие между държавните ръководители. И в двата случая засегнатата страна-членка не участва в гласуването.

 

Вижте нашата инфографика за повече подробности.

 

Ролята на Парламента

 

Съгласно член 7 Парламентът е една от институциите, която може да инициира превантивния механизъм, като призове Съвета да се произнесе, че има риск от нарушаване на ценностите на ЕС. Гласуването относно Унгария беше първият път, в който Парламентът пое подобна инициатива.

 

Парламентът дава своето одобрение с абсолютно мнозинство от депутатите (т.е. поне 376 гласа "за") и с подкрепата на две трети от всички гласували. По подобен начин съгласието на Парламента би било необходимо, ако от държавните ръководители се искаше да решат, че е имало нарушаване на ценностите на ЕС (т.е. по втория механизъм).

 

През март Парламентът подкрепи искане на Комисията за активиране на предпазния механизъм заради опасения за върховенството на закона в Полша. Съветът проведе изслушване през юни на представители на полското прравителство относно повдигнатите въпроси за разделението на властите, независимостта на съдилищата и защитата на основните свободи в страната.