Кой кой е: водещите лица в Парламента в началото на мандата 2019-2024 г. 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

През юли 2019 г. депутатите в Европейския парламент избраха нов председател, 14 заместник-председатели и петима квестори на институцията. Научете кои са те.

Вижте кои са председателят, заместник-председателите и квесторите в Европейския парламент  

През ноември 2020 г. Роберта Мецола бе избрана за първи заместник-председател на Парламента на мястото на Марейд Макгинес, която стана еврокомисар. Инфографиката е обновена, за да отрази тази промяна.


Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента и го представлява по всички правни въпроси и в отношенията с други институции. Той може да делегира част от задълженията си на своите заместник-председатели. Те също така ръководят пленарните заседания в отсъствието на председателя. Квесторите пък отговарят за финансови и административни въпроси, засягащи пряко депутатите.


Заедно с председателя на Европейския парламент, заместник-председателите и квесторите участват в Бюрото на Парламента - орган, вземащ решения относно финансови и административни въпроси.


Всички тези постове са с мандат от две години и половина, затова депутатите гласуват за председател, заместник-председатели и квестори два пъти по време на всеки парламентарен мандат - в началото и по средата.