Как Парламентът се адаптира, за да продължи работа по време на пандемия 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Епидемията от COVID-19 принуди Парламента да използва дистанционни методи на работа, но вземането на решения по спешни мерки и дългосрочни приоритети не спира.

Кризата с коронавируса принуждава Парламента да намали физическите срещи и да възприеме дистанционни методи на работа  

Парламентът продължава да изпълнява основните си функции - да приема законодателство, да одобрява решения за бюджета на ЕС и да упражнява надзор на Комисията. Процедурите по време на пленарни заседания и заседания на комисии се адаптират, за да могат депутатите да вземат решения както относно мерките в отговор на кризата с коронавируса, така и по основни приоритети като Зеления пакт, цифровите услуги, селскостопанската политика, дългосрочния бюджет и Брекзит.


Демокрацията не може да бъде спряна


Както милиони други европейци, депутатите и служителите на Парламента работят от домовете си заради наложените правила за социално дистанциране.


"Демокрацията не може да бъде спряна по средата на такава драматична криза... Като законодатели ние имаме средствата, възможността и отговорността да помагаме", заяви председателят на Парламента Давид Сасоли преди първата в историята пленарна сесия на 26 март, на която се прилагаше дистанционно гласуване.

Демокрацията не трябва да бъде спирана от вирус. Нуждаем се от демократичния процес, за да преодолеем тази извънредна ситуация

Давид Сасоли 

Председател на Европейския парламент

Споделяне на цитата: 

Пленарни заседания


Преди кризата депутатите трябваше да присъстват физически на заседание, за да могат да гласуват. Правото на гласуване е лично и депутатите подават своя глас самостоятелно. 


Парламентът разработи система за дебати и гласуване, която залага на безопасността и на ефективността. На пленарната сесия в края на март имаше един дебат, три сесии за гласуване и общо 11 гласувания; на сесията в края на октомври имаше 18 дебата, 13 сесии за гласуване и над 1 500 отделни гласувания.


Депутатите имат възможност да се включат в пленарните дебати от бюрата на Парламента за връзка в отделните страни от ЕС.


Развитието на епидемията заставя Парламента да провежда пленарни заседания дистанционно, но председателят на Парламента Давид Сасоли е заявил, че Парламентът ще се завърне в своето седалище в Страсбург при първа възможност.


Заседания на парламентарните комисии


Работата в парламентарни комисии също търпи промени, като заседанията позволяват дистанционни видео-включвания. Системата за провеждане на заседания позволява да се запазят устният превод и гласуванията.


Заседания на политически групи и ръководни органи


Седемте политически групи и ръководните органи на Парламента като председателския съвет, който включва лидерите на политическите групи, също продължават да работят дистанционно.