2021 г.: Европейска година на железопътния транспорт 

 
 

Споделете тази страница: 

ЕС е определил 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт, за да насърчи използването на влакове като безопасна и устойчива форма на превоз.

На 15 декември Европейският парламент одобри предложение от Комисия за определяне на 2021 г. като Европейска година на железопътния транспорт.


Решението, прието от Съвета на 16 декември, е свързано с усилията на ЕС за насърчаване на екологично чисти начини на придвижване и за постигане на климатична неутралност до 2050 г., каквато е целта на Европейския зелен пакт.


Планирани са редица инициативи за популяризиране на железопътния транспорт в целия ЕС.


Устойчив и безопасен начин на придвижване


Транспортът отговаря за една четвърт от емисиите на парникови газове на ЕС. Само 0,4% от емисиите в ЕС се падат на железопътния транспорт, който е до голяма степен електрифициран. Той е и единственият вид транспорт, който е намалил значително емисиите си от 1990 г. насам.


Благодарение на малкия брой произшествия железопътният транспорт е най-безопасният вид транспорт по суша: при превоза на пътници на 1 млрд. км се регистрират само 0,1 смъртни случая с влакове, в сравнение с 0,23 смъртни случая при автобусни превози, 2,7 смъртни случая при автомобилни превози и 38 смъртни случая при движение с мотоциклети (данните са за 2011-2015 г.) През 2018 г. Парламентът одобри нови мерки за укрепване на правата на пътуващите с влак.


Железопътният транспорт свързва отдалечени региони и работи за сближаването им. Той също така подпомага устойчиви модели на туризъм. Въпреки това само 7% от пътниците и 11% от стоките се превозват с влак. Сред проблемите, които трябва да бъдат преодолени, са овехтялата инфраструктура, високите разходи за поддръжка и разчитането на стари бизнес модели.


Шосейният транспорт отговаря за 75% от транспорта на стоки по суша. Голяма част от превозите ще трябва да преминат към железопътния и речния транспорт, за да бъдат намалени емисиите в транспорта. За тази цел ще бъдат необходими съществени инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа.


Железопътният транспорт по време на пандемията от COVID-19


Кризата с коронавируса показа, че влаковете могат да осигурят в извънредни ситуации бърз превоз на основни стоки като храни, лекарства и гориво.


Железопътният транспорт бе силно засегнат от кризата и броят на пътниците намаля значително вследствие на ограниченията за пътуване. Все пак секторът ще има важна роля за устойчивото възстановяване от пандемията.


Защо 2021 г.


2021 г. е важна за политиката на ЕС за железопътния транспорт, тъй като това е първата пълна година на прилагане на правилата от четвъртия законодателен пакет за железопътния транспорт. Пакетът цели да създаде напълно интегрирана система на железопътен транспорт в Европа, да премахне пречките от институционален, правен и технически характер и да подкрепи икономическия растеж.