Темите на изминалата сесия: ваксини, нов президент на САЩ, откъсване от работа 

 
 

Споделете тази страница: 

Депутатите поискаха повече яснота за договорите за ваксини срещу COVID-19 и приветстваха встъпването в длъжност на Джо Байдън на първата си сесия за 2021 г.

Ваксини срещу COVID-19


Повечето изказали се на пленарен дебат за ваксинациите срещу коронавирус изразиха одобрение за единния европейски подход, но призоваха за повече солидарност и прозрачност относно договорите с фармацевтичните компании.


Отношения между ЕС и САЩ


В деня, в който Джо Байдън стана новият президент на САЩ, Парламентът обсъди перспективите в отношенията между ЕС и САЩ. Това е възможност за засилване на партньорството и за съвместна работа по предизвикателствата пред света, заявиха депутатите.


Алексей Навални


Депутатите осъдиха ареста на опозиционния лидер Алексей Навални от руските власти и поискаха допълнителни санкции на ЕС спрямо Русия в пленарен дебат и резолюция.


Право на откъсване от работата


Работещите не трябва да бъдат длъжни да отговарят на свързани с работата обаждания, имейли и съобщения в извънработно време, заяви Парламентът и призова Комисията да предложи законодателство, защитаващо правото на откъсване от работните задължения.


Португалско председателство на Съвета


Португалия пое ротационното председателство на Съвета на ЕС в началото на годината. Министър-председателят Антониу Коща заяви пред Парламента, че неговата страна ще се стреми да постигне напредък с ваксинациите срещу COVID-19 и със социално-икономическото възстановяване от пандемията.

Жилища на приемливи цени


Европейците следва да имат право на достойни жилища на приемливи цени и това право трябва да намери място в законодателството, заяви Парламентът. Достойните жилища следва да разполагат с качествена питейна вода и адекватни санитарно-хигиенни условия, посочва текстът.


Борба с бедността


Парламентът одобри използването на допълнителни средства от плана за възстановяване от кризата с COVID-19 за осигуряване на храни и материална помощ на хората в най-голяма нужда. Адаптираните правила за Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се ще гарантират, че подкрепата за най-уязвимите групи ще продължи през 2021 и 2022 г.


Изкуствен интелект


Бяха одобрени насоки за използването на изкуствения интелект за военни и цивилни цели. Депутатите заявиха, че изкуственият интелект трябва да подлежи на контрол от хората и че използването на автономни смъртоносни оръжейни системи трябва да се забрани.


Равенство на половете


Депутатите призоваха за нови мерки за борба с насилието спрямо жените и за намаляване на разликата в заплащането на половете, за елиминиране на неравенствата, произтичащи от пандемията, и за интеграция на жените в дигиталния сектор.


Външна политика и политика на сигурност


Европейският съюз трябва да бъде способен да защитава своите интереси и ценности и да насърчава установяването на международен ред, основан на правила и гарантиращ демокрацията и правата на човека, заяви Парламентът в годишния си преглед на политиката на ЕС в областта на външните работи и на сигурността.


В отделен доклад депутатите изразиха безпокойство, че авторитарни режими по света използват пандемията, за да потискат човешките права.


Данъчни убежища


Европейският черен списък на данъчните убежища е неефективен и объркващ инструмент, който не отговаря на своя потенциал, заявиха депутатите и предложиха подобрения в системата.