Темите в Парламента тази седмица: възстановяване, ваксини, устойчив туризъм 

 
 

Споделете тази страница: 

Депутатите разискват пътя към възстановяване от кризата с националните парламенти и заседават относно ваксините с представители на индустрията.

Депутатите заседават в парламентарни комисии през седмицата  

Ваксини


Парламентарните комисии по обществено здраве и изследвания ще обсъдят в четвъртък възможностите за ускоряване на производството на ваксини срещу COVID-19 с представители на фармацевтичната индустрия.


В сряда комисията по търговия ще разисква мерките на ЕС за прозрачност и разрешаване на износа на ваксини от ЕС.


Запознайте се с хронологията на предприетите от ЕС мерки за борба с пандемията през 2021 г.

Икономически предизвикателства


Депутати от Европейския парламент и националните парламенти в Европа ще обсъдят в понеделник икономическите, бюджетните и социалните предизвикателства във връзка с възстановяването от кризата с COVID-19.


Устойчив туризъм и морски транспорт


Туризмът сред най-силно засегнатите сектори от пандемията. Парламентарната комисия по транспорт ще гласува в сряда препоръки за подкрепа на сектора по време на кризата и за преход към по-устойчиви форми на туризъм в дългосрочен план.


В четвъртък същата комисия ще гласува доклад, предлагащ идеи за по-ефективен и чист морски транспорт.


Дезинформация и социални мрежи


Специалната комисия за чуждестранната намеса ще разисква в понеделник мерки за противодействие на дезинформацията от страни извън ЕС и идеи за регулиране на социалните мрежи с еврокомисаря Тиери Бретон и с представители на НАТО. На пленарната сесия през февруари депутатите призоваха в дебат за налагането на правила на социалните мрежи, които да ограничат вредното съдържание, но в същото време да запазят свободата на изразяване.


Цифрови технологии


Във вторник комисията по промишленост и изследвания гласува позицията си за регулирането на данните на европейско ниво, което следва да насърчава иновациите и да осигурява защита срещу злоупотреби.


Комисията по култура и образование ще приеме в сряда предложения за политиката за цифрово образование, чиято роля е особено важна в условията на пандемия и за стимулиране на цифровизацията и зеления преход.


Право на аборт и върховенство на закона в Полша


Комисиите по граждански свободи и права на жените ще проведат изслушване в сряда относно атаките в Полша срещу сексуалното и репродуктивното здраве на жените и връзката с проблемите с върховенството на закона. Парламентът заяви през ноември, че фактическата забрана на абортите в страната поставя живота на жените в опасност.