Какво върши председателят на Европейския парламент (видео) 

 
 

Споделете тази страница: 

Научете за ролята и функциите на председателя на Европейския парламент от нашето кратко видео.

Председателят на Парламента се избира за две години и половина. Сред главните му правомощия са да води пленарните заседания, да управлява дейността на Парламента и да представлява институцията както по правни въпроси, така и в отношенията с други органи.