Какви правомощия има Европейският съюз (видео) 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейските договори дават на Европейския съюз ясни правомощия. Научете какво може да прави той и как си сътрудничи с държавите членки.

Страните са предоставили на Европейския съюз изключителни компетенции в някои области - например, да сключва търговски договори от името на всички и да управлява общата валута - еврото.


В много други сфери Европейският съюз има споделени правомощия заедно с държавите членки, което означава, че както ЕС, така и отделните страни могат да приемат правно обвързващи актове. В трети области пък държавите членки имат водещата роля, а ЕС подкрепя и допълва техните мерки.


Научете повече от нашето видео.