Синя карта: по-лесен достъп в ЕС за квалифицирани мигранти 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Чрез промени в правилата за издаване на синя карта квалифицирани работници от други страни ще могат по-лесно да работят и живеят в ЕС.

Парламентът одобри промени в схемата на пленарната сесия през септември. Правните текстове бяха договорени със Съвета през май 2021 г. Първоначалното предложение на Комисията беше от 2016 г. и е единственото прието изменение на законодателната рамка за легална имиграция на европейско ниво в последните години.


Промените в директивата облекчават условията за влизане и пребиваване в ЕС ‒ например, те намаляват изискването за минималното заплащане, което трябва да получават мигрантите, за да кандидатстват за синя карта. Притежателите на картата ще могат също така да пътуват по-лесно в рамките на ЕС, а процедурите за събиране с други членове на семейството ще се ускорят.


Населението на ЕС в работоспособна възраст се очаква да намалее от 333 млн. души през 2016 г. на 292 млн. души през 2070 г., което ще повиши натиска за осигуряване на квалифицирана работна ръка.


Чрез понижаването на изискванията за получаване на синя карта и разширяване на правата на притежателите Парламентът иска да увеличи привлекателността на схемата.


Прочетете повече за имиграционната политика на ЕС.

Какво предвиждат измененията в правилата


Обновените правила за схемата за сини карти ще позволят на кандидатстващите да представят валидни трудови договори с продължителност поне шест месеца вместо 12, както беше досега. Заплатата на кандидатстващите ще трябва да бъде между 1 и 1,6 пъти средната брутна годишна заплата, което е по-ниско от действащия до момента праг.

Притежателите на сини карти ще могат да пътуват по-лесно от една страна на ЕС в друга. Тяхното семейство ще може да ги съпровожда.

Актуализираните правила позволяват на бежанци и търсещи убежище да кандидатстват за синя карта в други страни от ЕС, не само в онази, в която са получили международна закрила, както беше до момента.

Страните в ЕС имат право да откажат или да не подновят синя карта в случаи, където има доказана заплаха за обществената сигурност. Преди да вземат решение за издаване, страните членки могат да вземат под внимание състоянието на местния пазар на труда − например, дали има много безработни, търсещи работа.

Научете повече от видеото по-горе.

Прочетете още относно миграционната политика в ЕС: