Бъдещето на Европа: Граждани разискват икономиката и образованието в Страсбург 

 
 

Споделете тази страница: 

Първият от четири европейски граждански панела проведе среща в Страсбург на 17-19 септември, за да обсъди икономиката, образованието и цифровата революция.

Общо 200 граждани дойдоха в Европейския парламент в Страсбург за началото на процес в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, който ще им даде възможност да направят препоръки за политиките на ЕС.


Членовете на гражданския форум, избрани на случаен принцип и представляващи цялото разнообразие на ЕС, разискваха широк кръг от теми, включващи икономиката, заетостта, социалната справедливост, образованието, културата, младежта, спорта и цифровата трансформация.


В приветствието си евродепутатът Ги Верхофстад, който е съпредседател на изпълнителния съвет на Конференцията, подчерта историческото значение на събитието: „За пръв път европейската политика ще бъде създавана не за гражданите, а от гражданите. Никога преди не е бил организиран такъв вид демократичен форум на транснационално, общоевропейско ниво“.


В първата от три сесии с продължителност от три дни участниците водеха разисквания както в малки групи, така и събрани заедно в пленарната зала на Парламента. Експерти по различните теми представиха пред гражданите своите виждания за ключовите въпроси и предизвикателства.


Бяха определени пет теми, които ще бъдат дискутирани в повече подробности на следващите срещи:


  • Работа в Европа
  • Икономика за бъдещето
  • Справедливо общество
  • Учене в Европа
  • Етична и безопасна цифрова трансформация

Всяка тема бе разделена допълнително на подтеми. На предстоящите сесии членовете на панела ще се разделят на групи, за да работят по подтемите, а освен това ще провеждат и по-широки дискусии, на които ще участват всички 200 членове.


Бяха избрани и 20 представители на панела, които ще вземат участие на пленарните заседания на Конференцията. Те ще имат за задача да представят резултата от дискусиите и да участват в дебата с представителите на европейските институции и националните парламенти.


Членове на форума приветстваха възможността да обсъдят с други европейци предизвикателствата пред ЕС. Клаудия, която е тийнейджър от Италия, заяви: „Това е много интересно. Не знаех много за политиката и икономиката, но съм щастлива да бъда тук, да срещна хора от различни култури и да обсъждам цял спектър от проблеми“.


Едуардо от Испания каза: „Това е невероятно преживяване. Не знаех какво да очаквам, но никога не съм си представял нещо подобно. Иска ми се да го бях направил преди 20 години“.


Втората сесия на панела ще се проведе онлайн от 5 до 7 ноември, а третата е планирана да бъде в Дъблин от 3 до 5 декември.


Другите европейски граждански съвети ще започнат работа през предстоящите уикенди. Вторият панел, който е посветен на европейската демокрация, ценностите, правата, върховенството на закона и сигурността, ще заседава от 24 до 26 септември.


Научете повече за първото заседание на европейските граждански панели от нашето видео.