Темите на изминалата пленарна сесия: селско стопанство, Беларус, бюджет 

 
 

Споделете тази страница: 

На пленарното заседание в края на ноември Парламентът одобри селскостопанската политика на ЕС, поиска достъпни лекарства и прие бюджета на ЕС за 2022 г.

Обща селскостопанска политика


Депутатите одобриха изменения в селскостопанската политика на ЕС с цел да я направят по-справедлива, по-екологична и по-прозрачна. С промените, които влизат в сила от 2023 г., се заделят 10% от преките плащания за малки и средни ферми, а поне 3% от бюджета за селско стопанство ще бъдат насочени за млади фермери.

COVID-19


Нарастващият брой на случаите на COVID-19 изисква засилване на ваксинациите, включително извън ЕС, заявиха депутатите по време на пленарен дебат. Подчертана беше нуждата от по-добро сътрудничество между страните в ЕС.

Беларус


В реч в пленарната зала беларуският опозиционен лидер Светлана Тихановска призова за координация между ЕС, САЩ и Великобритания и за ефикасни санкции срещу режима на президента Александър Лукашенко. В отделен дебат депутатите разискваха нуждата от мерки срещу превръщането на миграционните потоци в оръжие против Европа.

Легална миграция


Парламентът се обяви за изграждане на легални канали за приемане на мигранти, които отговарят на нуждите на трудовия пазар, както и за рамка за признаване на техните умения и квалификации.

Бюджет на ЕС


Бюджетът на ЕС за 2022 г. беше приет в пленарна зала. Той включва почти 480 млн. евро повече в сравнение с първоначалното предложение на Комисията, които ще се използват за ключови приоритети като здравеопазването, младите хора и климата.

Лекарства


Парламентът направи препоръки за новата фармацевтична стратегия на ЕС, която следва да бъде насочена към осигуряването на достъпни лекарства, по-прозрачни цени и по-устойчиви вериги на доставка, за да бъдат предотвратени липси.

Важни суровини


Стратегически индустрии в ЕС са зависими от вноса на суровини. Депутатите отправиха препоръки за разнообразяване на източниците на доставка и засилване на рециклирането, както и за следене за спазването на екологични и социални стандарти при добива на суровините.

Насилие спрямо жените


На Международния ден за премахване на насилието спрямо жените депутатите отправиха призив към шест страни членки (България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия) да ратифицират Истанбулската конвенция, която е ключовият международен договор по темата.

Социално осигуряване


Парламентът отправи искане към Комисията за бързо въвеждане на цифров Европейски паспорт за социална сигурност. Този инструмент би улеснил преносимостта на социалноосигурителните права на хора, работили в различни страни от ЕС.

Минимални работни заплати


Депутатите одобриха позицията си за преговори със Съвета относно директивата за минималната работна заплата, която цели да гарантира достоен жизнен стандарт за работещите във всички държави членки.