Да оцветим света в оранжево: Парламентът казва не на насилието, основано на пола 

 
 

Споделете тази страница: 

На 25 ноември Европейският парламент осветява сградата си в Брюксел в оранжево в чест на Международния ден за премахване на насилието спрямо жените.

Сградата на Европейския парламент в Брюксел е осветена в оранжево по повод на Международния ден за премахване на насилието спрямо жените  

Парламентът отново се включва в кампанията на ООН „Оцвети света в оранжево“, за да привлече вниманието към проблема с насилието, на което са подложени жените и момичетата. Оранжевият цвят се използва като символ на едно по-добро бъдеще, в което отсъстват тормозът и дискриминацията.

Депутатите разискваха темата на пленарен дебат на 25 ноември, на който беше подчертана липсата на напредък по ратификацията на Истанбулската конвенция за мерките срещу насилието спрямо жените. Конвенцията е подписана от ЕС през 2017 г., но шест страни (България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия) не са я ратифицирали.

Насилието, основано на пола, е проблем както за ЕС, така и за света като цяло. Една трета от жените в ЕС са били подложени на физически тормоз или сексуално насилие след навършване на 15-годишна възраст. Всяка седмица 50 жени губят живота си вследствие на домашно насилие от своите партньори.

По данни на ООН 243 млн. жени и момичета по света са станали жертви на тормоз през 2019 г., но само 40% от тях са подали сигнали. Ситуацията вероятно се е влошила допълнително по време на пандемията от COVID-19, тъй като ограниченията, въведени от властите, са принудили жените да останат вкъщи с техните насилници.

През септември 2021 г. Парламентът призова Комисията да обяви насилието, основано на пола, онлайн или офлайн за престъпление с трансгранично измерение според европейското право. Това би улеснило координирането между държавите в ЕС на дефинициите и санкциите срещу този вид насилие.

Научете какво прави ЕС срещу насилието, основано на пола.