Словенският премиер призова за единство и солидарност в ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Словенският министър-председател Роберт Голоб се обърна към евродепутатите в рамките на дебатите „Това е Европа“ на 13 декември 2022 г.

Словенският министър-председател Роберт Голоб по време на изказването си в Европейския парламент  

Г-н Голоб подчерта силата на единството, сътрудничеството и солидарността на Европа с оглед на предизвикателства като руската агресия срещу Украйна и енергийната криза.

Той заяви, че ЕС трябва да се справи с високите цени на енергията и да въведе регулаторна рамка, която да намали спекулациите на енергийния пазар и да бъде в полза на потребителите.

Екологичният преход е единственият начин за постигане на енергийна автономност и за борба с изменението на климата, заяви той, като освен това този процес ще осигури по-ниски цени. Ако следва амбициите си по отношение на възобновяемите енергийни източници и инфраструктурата, ЕС би могъл да направи значителен скок напред, добави той.

Г-н Голоб изрази твърдата си ангажираност по отношение на свободата на медиите и принципа на правовата държава в Словения и другите държави членки на ЕС. Той също така заяви, че е наложително да се води борба с изказванията, подбуждащи към омраза, и фалшивите новини, разпространявани от групи, преследващи конкретни интереси, и от политически опоненти.

Що се отнася до разширяването на ЕС, той подчерта, че Западните Балкани, които от началото на руската война срещу Украйна са подложени на все по-силен натиск чрез пропаганда и упражняване на влияние, трябва да се стабилизират и да се интегрират в ЕС. Той изрази силната си подкрепа за това Босна и Херцеговина да получи статут на страна кандидатка и перспектива за членство в ЕС, което би довело до положителни промени в страната.

В отговор на речта на министър-председателя евродепутатите приветстваха ангажираността на Словения по отношение на Европа и подхода в областта на енергийната политика, екологичния преход и интегрирането на Западните Балкани. Някои от депутатите изразиха загриженост относно свободата на медиите и зачитането на принципите на правовата държава в Словения.

Гледайте записи на дебатите от серията „Това е Европа“ в Европейския парламент.