Всички приоритети 

Последни приоритети 

       
Приоритет 

Приоритет 
Дебат за състоянието на Европейския съюз през 2021 г. 
В отговор на тревогите на европейците 

В ежегодния дебат за състоянието на ЕС на 15 септември депутатите обсъдиха с председателя на Комисията постигнатото и плановете за предстоящите месеци.

Вижте също: