Всички приоритети 

Последни приоритети 

       
Приоритет 

Приоритет 
Планът на ЕС за възстановяване от COVID-19 
Как Парламентът упражнява надзор върху подкрепата за преодоляване на кризата 

Планът на ЕС за възстановяване подкрепя излизането от кризата с COVID-19 и подготвя срещу бъдещи кризи. Научете как Европейският парламент упражнява надзор.

       
Приоритет 

Приоритет 
Миграцията: общо предизвикателство 
Работата на Парламента относно миграцията, границите и даването на убежище  

Пристигането в Европа на множество хора, търсещи убежище, е предизвикателство за ЕС. Научете за работата на Парламента по въпросите, свързани с миграцията.

Вижте също: