Всички приоритети 

Последни приоритети 

       
Приоритет 

Приоритет 
Промени в Европейската комисия през 2023 г. 
Депутатите оценяват Вопке Хукстра и Марош Шефчович за нови роли в Комисията 

След като Парламентът подкрепи назначаването на нов български комисар, депутатите ще се произнесат по още промени в Комисията, свързани с ресора за климата.

       
Приоритет 

Приоритет 
Реформи в Парламента 
Гарантиране на почтеността и прозрачността в работата на Парламента  

Открийте мерките, които Парламентът предприема, за утвърждаване на прозрачността и етичните норми и за защита на институцията от опити за външна намеса.

Вижте също: