Всички приоритети 

Последни приоритети 

       
Приоритет 

Приоритет 
Конференция за бъдещето на Европа: последващи инициативи 
Пътят към реализиране на очакванията на хората относно ЕС 

Европейският парламент работи за ефикасен и демократичен ЕС в съгласие с предложенията на гражданите на Конференцията за бъдещето на Европа.

       
Приоритет 

Приоритет 
Това е Европа: пленарни дебати с лидерите на ЕС 
Как ръководителите на страните в ЕС гледат на състоянието на Европа 

В серия от пленарни дебати Европейският парламент кани лидерите на страните в ЕС да споделят своите виждания и решения за проблемите пред Европа.

Вижте също: