Език на страницата: BG - български  

Всички приоритети 

Последни приоритети 

banner Plastic top story        
Приоритет 

Приоритет 
Борбата със замърсяването с пластмаса 
Към по-малко пластмасови отпадъци и повече рециклиране 

Научете какво прави Европейският парламент, за да намали пластмасовите отпадъци и замърсяването на морето и да стимулира рециклирането на пластмаса в Европа.

Вижте също: