Организирана престъпност, корупция и пране на пари 
Престъпността не познава граници 

Сигурност 
 

Споделете тази страница: 

Статии 

       

Според оценки в ЕС оперират около 3 600 международни престъпни организации, което прави борбата с мафиотските структури проблем на цяла Европа. Европейският парламент настоява за изграждането на обща рамка, която да включва по-добро съдебно и полицейско сътрудничество, създаване на прокурорска служба на ниво ЕС за координиране на националните разследвания и мерки срещу банковата тайна и данъчните убежища. Депутатите приеха резолюция на 23 октомври, съдържаща план за действия в тази област.

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Парламентът предложи днес план за действие на ЕС за 2014—2019 г., определящ мерките за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Изземването на финансовите активи на мрежите на организираната престъпност и задушаването на техните източници на доходи са на първо място в плана. Смята се, че 3600 международни престъпни организации работят на територията на ЕС през тази година.

       

На 17 септември специалната комисия на Парламента за борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари прие своя доклад, съдържащ препоръки за европейски мерки срещу мафията. Докладчикът на ЕП Салваторе Яколино (ЕНП, Италия) се надява, че одобреният документ „няма да остане само на хартия“. Ето какво сподели пред нас той.

Видеоматериали 

Статии 

       

Организираната престъпност е общ проблем – около 3 600 международни престъпни групировки оперират в ЕС. Преди 18 месеца специална комисия на ЕП започна работа по доклад за борбата с мафиотските мрежи на европейско и световно ниво. След като бяха взети предвид мненията на над 270 специалисти и заинтересовани лица, комисията изготви своите препоръки и те ще се гласуват в пленарна зала в края на октомври. Разгледайте нашата инфографика, за да се запознаете с някои от измеренията на проблема.

       

Прането на пари е явление със заплашителни размери: по оценки на ООН за 2009 г., обемът на легализираните криминални потоци е около 1,6 трлн. долара годишно, или 2,7% от световния БВП. Някои съвременни тенденции като развитието на хазартните игри в Интернет, както и икономическата криза, облекчават работата на престъпниците. На 12 ноември депутати в Европейския парламент и експерти разискваха характеристиките на проблема и търсеха начини за противодействие.

       

Ролята на законодателя е да предостави верните инструменти на хората, които се борят срещу мафията всеки ден, заявява г-жа Sonia Alfano (АЛДЕ, Италия), председателка на създадената неотдавна специална комисия на ЕП по въпросите на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. Разговаряхме с г-жа Alfano, родом от Сицилия, за борбата с криминалните групировки - тема, по която тя работи активно, откакто нейният баща е убит от мафията през 1993 г.

Съобщение за пресата 

Специална парламентарна комисия за организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари беше създадена от Парламента в сряда. Тя разполага с една година за да разследва навлизането на организираната престъпност, включително и от мафиотски тип, в икономиката, публичната администрация и финансите на ЕС и да предложи начини за борба с явлението.

Резултатите от работата на специалната комисия на ЕП 

Статии