Бъдещите отношения между ЕС и Великобритания: какви са следващите стъпки 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Брекзит не е краят на сътрудничеството между Великобритания и ЕС. Текат преговори, които ще определят как те могат да работят съвместно по много въпроси.

Европейският съюз и Обединеното кралство са изправени пред сходни предизвикателства като измененията в климата и полицейското сътрудничество и могат да спечелят от намирането на общ подход по тези теми.


Приетото споразумение за оттегляне уреди важни проблеми като правата на гражданите на ЕС във Великобритания и на британците в ЕС, финансовите ангажименти на Лондон, както и контрола по границите, особено тази между Обединеното кралство и Ирландия. Клаузите на споразумението трябва да бъдат изцяло приложени на практика.


Въпросите на бъдещото сътрудничество обаче бяха оставени за отделно споразумение, което в момента се договаря на базата на приетата и ратифицирана от двете страни политическа декларация.


Позицията на Парламента за бъдещите отношения


В резолюция от 12 февруари депутатите призоваха за всеобхватно споразумение между Великобритания и ЕС, осигуряващо равнопоставени условия на конкуренция чрез поемане на стабилни ангажименти. Те също така изразиха надежда за постигане на съгласие в областта на риболова.


Председателят на контактната група на Парламента за отношенията с Великобритания Дейвид Макалистър заяви в изявление на 29 май: „Парламентът няма да даде съгласието си за споразумение, което не включва клаузи за равнопоставени условия на конкуренция, основни права, твърди изисквания за прилагане на договореностите и стабилна рамка за риболова“.


„Парламентът също така смята за критично важно пълното прилагане на споразумението за оттегляне, което бе подписано от британския министър-председател“.


На 15 юни председателят на Парламента Давид Сасоли взе участие в конферентен разговор относно преговорите с британския премиер Борис Джонсън, председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. След срещата те направиха общо изявление.


Парламентът одобри доклад на 18 юни, в който депутатите изразяват съжаление за липсата на реален напредък след четири кръга преговори и за големите различия в позициите.


На 11 септември координационната група на Парламента за отношенията с Великобритания и лидерите на политическите групи изразиха загриженост относно предложения от британското правителство законодателен акт за вътрешния пазар. В изявлението депутатите настояват за спазването на всички клаузи на споразумението за оттегляне, включително на протокола за Ирландия и Северна Ирландия. Парламентът продължава да се надява на амбициозно партньорство с Великобритания, заявява текстът.


На 1 октомври 2020 г. Европейската комисия започна процедура за нарушения спрямо Великобритания заради неизпълнението на задължения по споразумението за оттегляне от ЕС.


На 8 октомври, в подготовка за края на преходния период, Парламентът одобри нови правила, които целят да гарантират безопасното и ефективно функциониране на железопътния тунел, свързващ континентална Европа с Великобритания.


В реч на срещата на върха на 15 октомври председателят на Парламента Давид Сасоли посочи, че постигането на споразумение за бъдещите отношения между ЕС и Великобритания „е в интерес и на двете страни, но както съм казвал и преди, не на всяка цена“. Той призова британското правителство да спазва върховенството на закона и да изпълни поетите ангажименти и подчерта за пореден път, че всичко, което застрашава мира и стабилността на остров Ирландия, е неприемливо.


По време на пленарен дебат на 21 октомври депутатите подчертаха значението на постигането на споразумение за бъдещите отношения, което не влиза в противоречие с интересите и ценностите на ЕС. Главният преговарящ на ЕС Мишел Барние каза по време на дебата: „Постигането на споразумение е възможно, ако двете страни са готови да работят конструктивно и в дух на компромис“.


Какво ще покрива споразумението за бъдещите отношения


В договора за бъдещите отношения могат да влязат клаузи за търговията със стоки и услуги, опазването на околната среда, изследванията, образованието и други.


Ключов въпрос ще бъде условията и принципите на търговия между ЕС и Великобритания ‒ например, ще има ли мита, какви ще бъдат стандартите за търгуваните продукти, как ще се гарантират честни условия на конкуренция и защитата на основните права, как ще се сътрудничи в областта на риболова и как ще се разрешават евентуални спорове.


Гражданите и техните права


Правата на гражданите са гарантирани в споразумението за оттегляне. Гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани в ЕС имат право да останат да живеят и работят там, където са сега.


Тази тема ще остане ключова за Европейския парламент, например по отношение на свободата на придвижване и предоставянето на здравни грижи на гражданите на ЕС във Великобритания. Депутатите в ЕП следят внимателно за прилагането на постигнатите договорености.

С излизането на Великобритания от ЕС започна да тече преходен период, в който двете страни се опитват да сключат споразумение за бъдещето  

Как ще се развият нещата във времето


Съгласно споразумението за оттегляне, до края на декември 2020 г. е в сила преходен период, в който Великобритания има достъп до единния пазар и трябва да спазва европейското законодателство, въпреки че вече не участва в определянето на правилата на ЕС.


Целта е преговорите за бъдещите отношения да бъдат приключени преди края на преходния период.


Ако не бъде постигнато споразумение до края на преходния период, Великобритания ще търгува с ЕС по правилата на Световната търговска организация.


Прочетете за мерките, които са взети за ограничаване на отрицателните последици от напускане без споразумение.


Как протичат преговорите


От страната на ЕС преговорите се водят от бившия еврокомисар Мишел Барние въз основа на политически насоки, приети от Европейския съвет, и на резолюции на Европейския парламент. Г-н Барние водеше и преговорите по споразумението за оттегляне.


Парламентът е създал контактна група начело с председателя на комисията по външни работи Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия), която осъществява връзка с Мишел Барние и координира работата с парламентарните комисии.


За да може да влезе в сила, всяко едно постигнато споразумение ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент и на Съвета. За разлика от споразумението за оттегляне, възможно е споразумението за бъдещите отношения да изисква ратификация от националните парламенти, в случай че то засяга въпроси, в които отговорността за решенията е споделена между ЕС и държавите членки. Договорът ще трябва бъде одобрен и от страната на Великобритания.