Коронавирус: ЕС предприема още мерки срещу дезинформацията 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз засилва мерките си срещу дезинформацията относно коронавируса, като в същото време защитава свободата на изразяване.

©Kebox/AdobeStock  

Пандемията от коронавирус засегна не само здравето на хората и икономиката, но и провокира вълна от неточна или заблуждаваща информация, която на свой ред може да навреди на здравето и да попречи на овладяването на кризата. Затова ЕС взема мерки срещу дезинформационните кампании.


Дебат в Парламента


На 18 юни Парламентът обсъди борбата с дезинформацията и отражението ѝ върху свободата на изразяване с представителя на хърватското председателство Николина Бърняц, ръководителя на външната политика на ЕС Жозеп Борел и със заместник-председателя на Комисията за ценностите и прозрачността Вера Йоурова.


Дебатът бе посветен на отрицателните ефекти от дезинформацията и нуждата от мерки срещу нея, от една страна, и рискът някои правителства да използват ситуацията, за да ограничат основните права и свободата на изразяване.


Вера Йоурова отбеляза усилията на големите онлайн платформи за справяне с дезинформацията, но посочи, че има възможности за още подобрения. Комисията призовава те да докладват всеки месец относно своята политика и действия срещу дезинформацията.


Изтъквайки нуждата от укрепване на защитните механизми на обществото, г-жа Йоурова каза: "Лъжите не са нито нещо ново, нито нещо толкова страшно сами по себе си. Това, което ме притеснява, е че ние толкова лесно се подвеждаме по тези лъжи".


Повечето депутати изразиха подкрепа за усилията на Комисията, но подчертаха, че ЕС се нуждае от по-стриктно законодателство. Някои от изказалите се изразиха опасения относно контрола върху тези, които проверяват фактите, и потенциалното отражение върху свободата на изразяване.


На 18 юни бе одобрено сформирането на специална парламентарна комисия за чуждестранната намеса в демократичните процеси в ЕС, която ще се занимава и с дезинформацията.


ЕС създаде обсерватория на цифровите медии на 1 юни, която цели да осигури възможност на хора, проверяващи фактите, учени и други заинтересовани лица, да си сътрудничат с медии в борбата срещу дезинформацията. По-късно през 2020 г. Комисията планира да обяви процедура за набиране на предложения за създаване на регионални центрове за изследване на медиите с общ бюджет 9 млн. евро.


Подходът спрямо дезинформацията


През март лидерите на страните в ЕС заявиха, че борбата с дезинформацията трябва да се води с прозрачно и навременно предоставяне на фактологична информация. На 10 юни Европейската комисия предложи мерки, които включват:


  • разграничаване между незаконно съдържание и съдържание, което е вредно, но не е незаконно, и между дезинформация и подвеждаща информация, която може да се разпространява без умисъл
  • комуникации - ЕС ще продължи активно да се противопоставя на опитите за дезинформация
  • сътрудничество между институциите на ЕС, държавите членки и международни организации като Световната здравна организация и НАТО, както и с представители на гражданското общество
  • прозрачност - онлайн платформите следва да предоставят всеки месец отчети за мерките срещу дезинформацията и да засилят сътрудничеството си с хора, проверяващи фактите
  • защита на свободата на изразяване - Комисията ще продължи да следи доколко мерките на държавите членки по време на кризата съответстват на правото и ценностите на ЕС
  • осведомяване на хората - насърчаване на критичното мислене и развитие на уменията в цифровата област.

Следващи стъпки


Тези мерки ще станат част от действия на ЕС срещу дезинформацията, включително в рамките на план за действия за европейска демокрация и законодателство за дигиталните услуги.


Научете какво прави ЕС за борба с коронавируса и се запознайте с хронология на взетите мерки.