Дългосрочният бюджет на ЕС 
Възстановяване от COVID-19 и бюджет на ЕС за 2021-2027 г. 

Икономика  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Приемането на амбициозен дългосрочен бюджет ще бъде важно за възстановяването след COVID-19 и изграждането на екологосъобразна, дигитална и устойчива Европа.

Споделете тази страница: 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

В сряда Парламентът одобри следващата многогодишна финансова рамка (МФР), за да може подкрепата на ЕС да достигне до гражданите от началото на следващата година.

       

Как се финансира Европейският съюз и в какво се инвестират средствата? Научете какво представлява дългосрочният бюджет и как се вземат решенията за него.

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

В резолюция, с която приключва дебатът от сряда относно пакета за МФР, евродепутатите оспорват декларацията от срещата на върха на ЕС за суспендиране на механизма за върховенството на закона

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Евродепутатите одобриха три закона за прилагане на системата за собствени ресурси на ЕС, проправяйки пътя за нейната реформа и въвеждането на нови източници на приходи на ЕС.

Съобщения за медиите  

Видеоматериали 

Статии 

Съобщения за приемането на отделни програми в бюджета 

Видеоматериали 

Статии 

Видеоматериали 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

В сряда евродепутатите приветстваха споразуменията относно МФР, фонда за възстановяване и климатичните цели до 2030 г. и настояха за стриктно прилагане на механизма за върховенството

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

На пленарен дебат в сряда евродепутатите приветстваха споразуменията за финансирането на ЕС и за обвързването европейските фондове със зачитането на върховенството на закона.

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Фондът за възстановяване е „исторически ход“, но дългосрочните приоритети на ЕС като Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии са изложени на риск, казват евродепутатите.

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Поглеждайки назад към срещата на 19 юни и напред към заседанието на Европейския съвет на 17 юли, членовете на ЕП представиха своята позиция относно бъдещото финансиране и

Съобщения относно преговорите за бюджета 

За какво ЕС използва средствата в бюджета 

Видеоматериали 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

В резолюция относно преразглеждането на бюджета на ЕС след 2020 г. и плановете за икономическо възстановяване, ЕП призова за стабилен пакет, фокусиран върху нуждите на гражданите

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Настоящата здравна криза още по-спешно налага да работим за намирането на решение във връзка с риска следващият дългосрочен бюджет на ЕС да не влезе в сила на 1 януари 2021 г.,

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Поставяйки акцент върху бъдещите поколения, председателят на Комисията У. фон дер Лайен обсъди на пленарно заседание инструмента за възстановяване в размер на 750 млрд. евро в рамките на

Статии 

Съобщения относно преговорите за бюджета 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Евродепутатите подчертаха, че ЕП ще даде съгласието си само за бюджет, който отговаря на амбициите на Европейския съюз, в рамките на дебат относно финансирането от ЕС за 2021-2027 г.

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Повечето евродепутати приветстваха плана на Европейската комисия за увеличаване на националните вноски до 1,11% от БНП и нови източници на приходи в дългосрочния бюджет на ЕС.

       

Европейският съюз трябва да разполага с повече възможности да се финансира пряко, а не да зависи от вноски на страните-членки, препоръчва доклад, който ще бъде представен от бившия италиански премиер Марио Монти пред Европейския парламент на 12 януари. Един от авторите на документа е депутатът Ален Ламасур (ЕНП, Франция), който подчерта в интервю, че целта на исканите промени не е заграбване на власт от Брюксел за сметка на страните-членки.

       

Дългосрочният бюджет на ЕС задава финансовата рамка за период от седем години, но какво се случва, ако междувременно възникне проблем и са нужни средства за преодоляването му? Европейският парламент иска да подобри възможностите на ЕС да реагира адекватно на непредвидени обстоятелства. Ново споразумение със страните-членки, което депутатите ще гласуват в пленарна зала тази седмица, открива пътя към преодоляване на проблеми с финансирането, породени от липсата на гъвкавост в бюджета.

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:)