Тест: проверете знанията си за дългосрочния бюджет на ЕС  

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Бюджетът на ЕС ни дава възможност да работим заедно, за да внесем подобрения в живота на европейците. Какво знаете по темата? Проверете чрез нашия кратък тест.

Европейският съюз финансира широк набор от политики и програми, които носят добавена стойност за гражданите в ЕС. Съществуват както годишен бюджет, така и дългосрочен бюджет, който обхваща поне пет години. Целта на дългосрочното финансово планиране е да се осигури повече стабилност и предвидимост за инвестиционните приоритети на ЕС.


Доколко добре познавате бюджета на ЕС? Стартирайте нашия тест и проверете.

Какво знаете за бюджета на ЕС?