Заплахи за здравето: нова програма засилва подготвеността на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Нова програма на ЕС цели да укрепи системите на здравеопазване в Европа и да ги подготви по-добре за бъдещи кризи като пандемията от COVID-19.

Коронавирусът показа, че страните в ЕС трябва да си сътрудничат по-добре, за да реагират ефективно на мащабни заплахи за човешкото здраве. За тази цел Европейският съюз създава нова програма за здравеопазване, наречена “ЕС в подкрепа на здравето” (“EU4Health”).


Програмата получи окончателно одобрение от Парламента на 9 март 2021 г. Тя ще има бюджет от 5,1 млрд. евро за 2021-2027 г. и е призвана да се бори с трансгранични заплахи за здравето, както и да направи по-достъпни лекарствата и медицинските изделия. Една пета от бюджета ще бъде заделена за насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на заболявания.


Програмата е насочена също така към по-добра защита и управление на кризи, развитие на иновациите в здравеопазването и ускоряване на борбата с рака. Страните членки ще запазят компетенциите си в здравната област, но ЕС ще подпомага и допълва по-добре техните мерки.


Научете повече за здравната политика на ЕС.

Приоритети на “ЕС в подкрепа на здравето” 
 • Защита на хората от сериозни трансгранични заплахи за здравето 
 • По-добър достъп до лекарства 
 • Засилване на системите за здравеопазване 

Програмата “ЕС в подкрепа на здравето” бе представена на 27 май от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като част от пакета от мерки за икономическо възстановяване.


На 13 ноември Парламентът прие позицията си относно новата здравна програма на ЕС. Депутатите призоваха за създаване на механизъм за реагиране на здравни кризи, който да подсили сътрудничеството на европейско ниво. Други подкрепени идеи са изграждането на обща система за следене за недостиг на лекарства и медицински изделия, поставянето на ударение на превенцията на заболявания и въвеждането на електронни здравни досиета.


В преговорите за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Парламентът договори значително увеличение на средствата на програмата - тя ще разполага с 5,1 млрд. евро спрямо предложените от държавите членки 1,7 млрд. евро.


Като следваща стъпка депутатите ще водят преговори по окончателните правила за функциониране на „ЕС в подкрепа на здравето“, за да може тя да стартира от началото на 2021 г.

©Vchalup/AdobeStock  

“ЕС в подкрепа на здравето” ще обхваща периода 2021-2027 г., но всички мерки, свързани с възстановяването след кризата, са предвидени за реализация през първите години от периода.


Научете какво прави ЕС, за да подпомогне икономическото възстановяване на Европа от пандемията от коронавируса.


Върху какво ще се съсредоточи здравната програма на ЕС


Борба с трансграничните заплахи за здравето


В рамките на програмата ще бъде създаден стратегически резерв от лекарства, медицински уреди и персонал, които ще могат да бъдат мобилизирани при нужда.


Механизмът за гражданска защита на ЕС вече осигурява резерв за бърз отговор на кризи. Този резерв, известен като “RescEU”, се концентрира върху незабавните нужди при появата на кризисна ситуация, докато “ЕС в подкрепа на здравето” ще включва ресурси за по-дългосрочна употреба.


Достъпни лекарства на приемливи цени


Европейският съюз иска да подкрепи усилията за идентифициране на липси на лекарства, медицински препарати и други здравни продукти, които са важни при криза, и да намали зависимостта от внос. Друга задача на програмата е засилване на иновациите и на производството, което опазва околната среда.


Укрепване на системите на здравеопазване


“ЕС в подкрепа на здравето” си поставя за цел да подкрепи ефективността и устойчивостта на националните системи за здравеопвазване, като увеличи инвестициите в програми за профилактика, насърчи обмена на добри практики, засили сътрудничеството на глобално ниво и подобри достъпа до здравни грижи.


Справяне с дългосрочни предизвикателства


Сред другите проблеми, по които програмата “ЕС в подкрепа на здравето” ще търси решения, са:


 • осигуряване на качествено здравеопазване на приемливи цени за всички, премахване на неравенствата в здравната област
 • засилване на иновациите в дигиталната област
 • подобряване на диагностиката, профилактиката и лечението на незаразни болести като рака (чрез Европейския план за борба с рака), сърдечно-съдовите заболявания, диабета и душевните заболявания (целта е да се намалят с една трета случаите на преждевременна смърт до 2030 г.)
 • насърчаване на разумното използване на антибиотици и борба срещу устойчивостта на антимикробни препарати
 • подобряване на покритието с ваксини в държавите членки
 • разширяване на успешните инициативи за сътрудничество в здравната сфера
 • мерки срещу отражението на замърсяването на околната среда и демографските промени (включително застаряването) върху общественото здраве
Какво ще финансира “ЕС в подкрепа на здравето” (примери) 
 • Оказване на подкрепа и препоръки на страни 
 • Обучение на здравни работници за изпращане в други части от ЕС 
 • Оценка на подготовката и капацитета за реагиране на кризи на страни членки 
 • Клинични изпитания за ускоряване на разработването на лекарства и ваксини 
 • Трансгранично сътрудничество и партньорство 
 • Осъществяване на изследвания, събиране на данни и сравнителни проучвания 

Парламентът иска Европейски здравен съюз


Парламентът последователно отстоява идеята за изграждането на целенасочена политика на ЕС за обществено здраве.


В резолюция, приета на 10 юли, Парламентът изложи препоръки за бъдещата здравна стратегия на ЕС. Депутатите подчертаха нуждата да се извлекат правилните уроци от пандемията от коронавируса и да се създаде здравен съюз със средства да се бори с бъдещи кризи.


На 11 ноември Европейската комисия представи пакет от предложения за изграждане на съюз в областта на здравеопазването. Идеите включват засилване на капацитета на ЕС за справяне с кризи и по-големи правомощия на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на Европейската агенция за лекарствата.