ЕП подкрепи план за бърза и безплатна Интернет връзка в ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент одобри на 12 септември инициативата WIFI4EU за безплатна Wi-Fi връзка на публични места из целия ЕС.

Целта е да се даде възможност на над 6 000 общини в ЕС да осигурят безплатна високоскоростна Wi-Fi връзка до 2020 г. Публични институции ще могат да получат финансова подкрепа, за да изградят безжични мрежи на обществени пространства като библиотеки, болници, паркове, гари, автобусни спирки.

 

„Това е възможност да се даде по-широк и равноправен достъп, по-приобщаващ достъп до бъдещето за всички европейци - безплатен достъп до качествен Интернет независимо от географското положение или от това колко пари печелите“, заяви в интервю Карлуш Зориню (С&Д, Португалия), автор на доклада на ЕП по предложението.

 

Предвижда се 120 млн. евро да бъдат заделени за общини из цяла Европа. Средствата ще се отпускат по хронологичен ред на направените заявки.

 

Европейският парламент настоява, че тези, които искат да получат европейско финансиране, ще трябва да гарантират, че предоставянето на услугата не е свързано с рекламна дейност или с използване на лични данни за търговски цели.

 

Как ще работи схемата на практика

 

Обществените организации ще могат да кандидатстват за участие в схемата през онлайн платформа. Очаква се заявките да започнат да се събират в началото на 2018 г.

 

Одобрените за участие организации ще трябва да гарантират, че ще предлагат услугата безплатно за поне три години. Те ще трябва да потърсят доставчици на оборудването, на които ще бъде платено от европейските средства.

 

Научете повече за работата на Парламента за изграждане на свързано общество в Европа и преодоляване на различията в дигиталната област.