Промени в климата: ЕС поставя акцент върху чистата енергия 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Слънчевата енергия може да намали зависимостта на ЕС от изкопаеми горива ©AP Images/European Union-EP  

Парламентът иска да ограничи рисковете от климатичните промени, като залага на подобрена енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми източници.

През 2016 г. Европейската комисия представи набор от предложения за стимулиране на производството на чиста енергия, насочени към намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива и борбата срещу климатичните изменения.

Законодателният пакет включваше три предложения: за възобновяемите източници на енергия, за енергийната ефективност и за механизъм за контрол. През ноември 2018 г. Парламентът одобри окончателните текстове.

Възобновяеми източници

Делът на енергията, добита от възобновяеми източници, се е увеличил двойно като процент от общото производство - от около 8,5% през 2004 г. на 17% през 2016 г. Европейският съюз е на път да постигне формулираната цел за дял от 20% до 2020 г.

През 2014 г. държавите в ЕС се споразумяха за нова цел от 27% към 2030 г., а сега новите законодателни текстове заявяват, че делът трябва да бъде 32%.

Утвърждава се и правото на хората да произвеждат, складират и потребяват своя собствена енергия от възобновяеми източници, без да дължат такси и данъци на властите.

Научете какъв е делът на добиваната енергия от възобновяеми източници в отделните страни от ЕС.

Енергийна ефективност

Подобрения в енергийната ефективност могат не само да намалят емисиите на въглероден диоксид, но и годишните разходи на ЕС за внос на енергия, които към момента се равняват на около 350 млрд. евро годишно. Ето защо Парламентът и Съветът одобриха да бъде зададена обвързваща цел за ограничаване на енергийното потребление в целия ЕС с 32,5% до 2030 г.

Една от областите, в които е възможен значителен напредък, е отоплението и охлаждането на сгради. Тези дейности поглъщат около 40% от потребяваната енергия в ЕС. През април 2018 г. Парламентът прие нови правила за енергийната ефективност на сградите, според които държавите-членки трябва да подготвят дългосрочни стратегии за подкрепа на обновяването на жилищни и нежилищни сгради. Целта е до 2050 г. сградите в ЕС почти да не консумират енергия, която не е произведена на място.

През 2017 г. Парламентът гласува за опростяване на етикетите за енергийна ефективност на домашните уреди - от лампи до телевизори и прахосмукачки. Това позволява на потребителите да сравняват по-лесно при покупка кои уреди спестяват енергия.

Механизъм за контрол

Депутатите приеха да бъда изграден механизъм за контрол върху напредъка по постигане на целите на ЕС за околната среда и климата за 2030 г. и по процедура за сътрудничество, в случай че някоя страна не успява да изпълни задълженията си.

Следващи стъпки

Трите законодателни текста влязоха в сила на 24 декември 2018 г. Държавите в ЕС ще трябва да приемат национално законодателство, за да приложат директивите за възобновяемите енергийни източници и за енергийната ефективност.

Научете повече за мерките, които взема ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове и открийте повече факти за промените в климата в Европа.