„Еразъм“: много повече от програма за студентски обмен 

 
 

Споделете тази страница: 

През периода 2014-2020 г. европейската програма за студентски обмен „Еразъм“ ще бъде разширена и под името „Еразъм +“ ще оказва подкрепа за проекти не само в областта на образованието и младежта, но и в сферите на спорта и борбата с дискриминацията.

Повече от 3 милиона студенти вече са се възползвали от програмата, чието начало е дадено през 1987 година. През 2012/2013 г. бе регистриран нов рекорд: 270 000 студенти осъществиха част от обучението си или изкараха стаж в чужбина.


Новата програма „Еразъм +“ запазва акцента върху студентския обмен, но ще оказва подкрепа и за инициативи в областта на спорта и на борбата срещу допинга, насилието, дискриминацията и нетолерантността. Тя ще дава възможност и на студенти, които искат да завършат магистратура в друга страна на ЕС, да получат достъп до кредити с изгодни условия.


След като депутатите в ЕП постигнаха неофициално споразумение със Съвета през юни, комисията по образование и култура на ЕП одобри резултата от преговорите със Съвета на 5 ноември. Законодателният текст бе окончателно гласуван в пленарна зала на 19 ноември.